forum12.htm

PROGRAM

XII ŚWIATOWEGO FORUM MEDIÓW POLONIJNYCH

Tarnów – Gdańsk – Gdynia – Sopot ‘2004

6 – 13 września 2004 r.

 

6 września 2004 r. (poniedziałek)

Program: przyjazd uczestników Forum do Tarnowa – Hotel Tarnovia

Miejsce: Sala Konferencyjna Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

godz. 15.30

Program: Konferencja Biura Organizacyjnego Forum

prezentacja programu Forum

autoprezentacja uczestników

dyskusja nt. aktualnej sytuacji poszczególnych skupisk polonijnych – ich problemy i potrzeby

godz. 20.00

Wieczór integracyjny

 

7 września 2004 r. (wtorek)

 

Miejsce: Sala Konferencyjna Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

godz. 9.00

Program: Oficjalna inauguracja Forum – Marszałek Senatu RP z udziałem przedstawicieli Rządu RP, władz województwa małopolskiego i miasta Tarnowa:

wystąpienia programowe:

- „Polityka państwa polskiego wobec polskiej diaspory w świecie”

- „Rola mediów polskich w budowie więzi pomiędzy Polonią a krajem i promocji Polski”

Trójgłos:

* Telewizja Polonia * Radio Polonia *Prasa polska w kraju i za granicą

Nagroda FIDELIS POLONIAE ‘2004

Podsumowanie konkursów i wręczenie nagród:

o XII Międzynarodowy Konkurs Literacki „Powroty do źródeł”

o Konkurs na Reportaż z XI Światowego Forum Mediów Polonijnych

Program: Konferencja prasowa sponsorów Forum

godz. 17.00

Miejsce: Ratusz – Sala Kupiecka

Program: Spotkanie z Prezydentem Tarnowa – Mieczysławem Bieniem oraz Redakcją

„TeMI” – obchodzącym XXV-lecie działalności

godz. 19.00

Biesiada – artystyczne prezentacje tarnowskiej kultury

 

 

 

8 września 2004 r. (środa)

godz. 8.00

Podróż PKP Tarnów - Gdynia

9 września 2004 r. (czwartek)

Miejsce: Sala Wety Ratusza Głównomiejskiego w Gdańsku

godz. 9.15

Program: Powitanie uczestników Forum przez władze województwa pomorskiego

Konferencja prasowa z udziałem Wojewody Pomorskiego, Marszałka Województwa Pomorskiego i Prezydenta Miasta Gdańska

Prezentacja multimedialna o Pomorzu i Gdańsku

Program: Prezentacja sponsorów

godz. 16.00

Program: Spacer po Głównym Mieście z przewodnikami /Muzeum Narodowe – „Sąd Ostateczny” Hansa Memlinga, Bazylika Mariacka, Ratusz Głównego Miasta

i Dwór Artusa – wizyta w Muzeum Historii Miasta Gdańska/

godz. 18.30

Program: Wizyty w redakcjach (Radio Gdańsk S.A., TVP O/Gdańsk i Dziennik Bałtycki)

godz. 20.30

Miejsce: Twierdza Wisłoujście

Program: Spotkanie integracyjne z udziałem Wojewody Pomorskiego, Marszałka i Prezydenta Miasta Gdańska oraz sponsorów XII Światowego Forum Mediów Polonijnych

10 września 2004 r. (piątek)

godz. 8.30

Miejsce: Multikino w Gdańsku - Wrzeszczu

Program: Wystawa Gospodarcza WEKTORY ROZWOJU – POMORZE –

EUROPA ‘2004 – prezentacja ofert inwestycyjnych samorządów i firm woj. pomorskiego dla partnerów europejskich

Program: III Meeting Proeuropejski – MEDIA – POMORZE – EUROPA ‘2004

z udziałem dziennikarzy z największych mediów europejskich pn.

„Polska w Unii Europejskiej i co dalej?”

Tematyka wystąpień:

Polska wśród narodów Europy – tożsamość narodowa.

Kontrakty regionalne województw samorządowych – oferty współpracy transgranicznej – Europregion Bałtycki

Obraz Polski w mediach europejskich – informacja, wiarygodność, możliwości

Dyskusja

Meetingowi towarzyszyć będzie wydawnictwo pt. „Obraz Polski w Europie kształtowany przez media”.

godz. 12.00

Program: Gdańsk – Oliwa; koncert w katedrze

Sopot – molo

 

godz. 16.00

Miejsce: Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie

Program: Otwarcie Wystawy – I.Riepin, M. Kruk

godz. 17.00

Program: Konferencja Prezydenta Sopotu z udziałem sponsorów

godz. 19.00

Program: Spotkanie integracyjne w Sopocie

 

11 września 2004 r. (sobota)

godz. 8.00

Program: Sala BHP – Stocznia Gdańska, Wystawa „Drogi do Wolności” – spotkanie

z Bogdanem Lisem

godz. 9.30

Program: Spotkanie z Prezydentem Lechem Wałęsą

 

godz. 11.30

Program: Spotkanie z Rektorem Uniwersytetu Gdańskiego

godz. 13.30

Program: Spotkanie z władzami Gdyni i multimedialna prezentacja miasta

godz. 16.15

Program: Turystyczny objazd autokarami (ul. Świętojańska, 10 Lutego, Wiśniewskiego,

pomnik Ofiar Grudnia 1970, estakada Kwiatkowskiego, port, Stary Dworzec Morski, budowa muzeum)

godz. 17.30

Program: Przejazd do Redy-Orłowa (zwiedzanie Domku Żeromskiego)

godz. 19.00

Program: ORP Błyskawica lub Dar Młodzieży – spotkanie z przewodnikami, gawędziarzami

Rejs „Darem Pomorza” po Zatoce Gdańskiej

 

 

12 września 2004 r. (niedziela)

Program: Wyjazd na Kaszuby

godz. 8.30

Program: Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie - zwiedzanie

godz. 12.00

Program: Wdzydze Kiszewskie, Park Etnograficzny

godz. 15.00

Program: Spotkanie z Burmistrzem Chojnic w Ratuszu

godz. 16.00

Program: Przywitanie gości na rynku przez mieszkańców Chojnic – występ zespołu folklorystycznego (przywitanie chlebem i solą, prezentacja wyrobów, degustacja, mini jarmark, krótkie zwiedzanie miasta)

godz. 18.00

Program: Park Narodowy „Bory Tucholskie” – prezentacja walorów przyrodniczych gminy Chojnice

godz. 20.00

Program: Spotkanie integracyjne

 

 

 

 

 

 

 

13 września 2004 r. (poniedziałek)

Miejsce: Sala Mieszczańska Ratusza Staromiejskiego

godz. 9.00

Program: Wyjazdowe posiedzenie Senackiej Komisji Emigracji i Polaków za Granicą

Dyskusje:

„Sytuacja środowisk polonijnych i polskich w krajach osiedlenia”

„Pozyskiwanie Polonii i Polaków za granicą do wspierania polskich interesów narodowych”

Uroczyste zakończenie XII Forum