1finland.gif (8610 Byte)   FINLANDIA   (fi)   (10.03.2004 uakt. 27.01.2008)

(Polonia w Finlandii wg znanych nam danych statystycznych obejmuje okolo 3000 osob
wspolredaguje Alicja Sollamo - alicja.sollamo@sollamo.com oraz Michal Zielinski michal.zielinski@kotikone.fi )

Ambasada RP - H e l s i n k i   (17.04.2001)
Armas Lindgrenin tie 21, 00570 Helsinki, Suomi-Finland
Tel.: +358- 684 80 77, 684 80 90;; Fax: 684 7477
E-mail: amb.poland@helsinki.inet.fi

http://www.embassyofpoland.fi   strony po angielsku i finsku !!!

Wydział Konsularny - j. w.
Konsulat RP w Espoo
Konsul Honorowy: Stefan Widomski
(polski, fiński, angielski, niemiecki, rosyjski)
c/o Nokia Group, Kailahdentie 4, 02150 Espoo
tel. (praca): (09) 1807-248; fax 654-431

Album dzialaczy Polonijnych
Kalendarz  imprez
Polscy lekarze w Finlandii  (27.01.2008)

Zjednoczenie Polskie w Helsinkach od 3.4.1917     (11.11.2003 uakt. 27.01.2008)
(po wyborach 20 stycznia 2008)
Prezes:  Michal Zielinski
E-mail:
zpolskie@polonia-finlandia.fi   
                    czlonek      EUWP
Zjednoczenie Polskie i Helsingfors -                             czlonek        RPS
00121 Helsinki 12, Pl. 279
Tel.:+358-940-749-4930,

Obecne adresy:
http://www.polonia-finlandia.fi/

Zarzad (po wyborach 20.01.2008 - kadencja 12 miesiecy) :
Prezes: Michal Zielinski
Wiceprezes: Henryk Bigos
Skarbnik Leonard Zakrzewski
Sekretarz Marek Szymczak
Jerzy Gogulski
Janusz Surwillo
Agnieszka Buska

Obchody 85 rocznicy

Periodyk polonijny: "Kontakt"
Gazetka internetowa: "Nasz biuletyn"

Prezes Honorowy Zjednoczenia Polskiego :
Michal Zielinski, pianista, publicysta, dzialacz spoleczny. 
(29.10.2001)
Czlonek Zjednoczenia Polskiego od 1972 roku.
Byl wiceprezesem w latach 1976-78, prezesem 1979-82, 1989-98.
Od roku 1999 jest Prezesem Honorowym
Piikkikuja 3 D 72, FI  01650 Vantaa
Tel.: +385-9-8540 371, Tel.kom.: +385-50-3466 660

PTOK - stowarzyszenie kulturalne  -  super link

O PTOKU     (02.02.2002)

Polonijne Towarzystwo Oswiatowo-Kulturalne PTOK (02.04.2002)
http://www.geocities.com/ptokfin/
PL 181, 00 171 Helsinki, Finland 
Zarzad PTOK-a:
Prezes Katarzyna Czajka
E-mail: katarzyna.czajka@saunalahti.fi
V-prezes: Elzbieta Morek-Joutsi
E-mail: elzbieta.morek-joutsi@is-plan.fi
Tel.: + 358 40 7534694
Teresa Skrzypczak - sekretarz
Agnieszka Janus-Hiekkaranta - czlonek zarzadu.

Elzbieta Morek-Joutsi - Design Engineer (M.Sc.Eng.)  (29.10.2001)
IS-Plan Oy
Louhelantie 10 A, 01600 VANTAA, FINLAND
Tel.: +358-9-5308 8223, Mobile +358-40-753 4694
Fax. +358-9-5308 8210
E-mail: elzbieta.morek-joutsi@is-plan.fi
http://www.is-plan.fi  (SE)

Tlumacz na jezyk Polski i Finski - Marcin Arcisz (07.02.2005)
Maanviljelijankuja 6 A 7, Vantaa 01370, FINLANDIA
gsm. 00358-50-5918993, SKYPE: marcinarcisz
E-mail: marcin.arcisz@helsinki.fi  
www.tlumaczfinskiego.prv.pl

nowe strony o Polonii w Skandynawii www.scanpol.info (23.01.2006 akt 27.01.2008)
Adam Herikson: redakcja@scanpol.info 

Archiwum