fedzeb2006.htm

Protokol230606.doc

Propozycja zebrania Federacji:

23.06.2006 godz: 9:00 –13:00

- otwarcie zebrania – przyjecie programu
- przyjecie protokolu zebrania (Bodziony)
- sprawozdanie Prezesa i Skarbnika (Bodziony, Stys)
- sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
- dyskusja nad przyjeciem sprawozdan
- peryspektywy dalszej dzialalnosci Federacji (Bodziony, Borowiec)

ZEBRANIE
Rady Federacji w dniu 23 czerwca 2006 (Czestochowa)
Protokoluje Zbigniew Kostecki (zaakceptowany jednoglosnie)

Lista obecnosci:
- Jodkowski Kazmierz, (Bialorus) 230009 Grodno – Bialorus, ul. Stroicielej 8-59 - Bialorus
- Syczewska Maria (Bialorus) 225320 Baranowicze, ul. Parkowa 13-52 – Bialorus

- Andrzej Burzynski (Francja) 59290 Wasquehal , 3, allee Joseph Kaszel – Francja (Lille)
- Barbara Lisowska-Grospierre - (Francja)
- Piotr Konopka (Francja)

- Bronislawa Siwicka (Litwa) 11219 Vilnius, Geniu 16-4 - Litwa

- Ewelina Malanicz (Ukraina - Lwow)
- Bondarewa Olga (Ukraina - Berdiansk)

- Krzyzanowska Stasza (Ukraina – Dniepropiertrowsk))

- Jan Borowiec (Szwecja)
- Jan Sobocinski (Szwecja)

- Andzela Bogucka (Moldawia)
- Augustyn Zagorski (Moldawia)

- Maria Michejda (USA – Waszyngton)
- Agata Marriott (USA – San Diego)
- Sobol Janusz (USA) 19072 Summers Dr, So Bend. In -USA
- Bronislaw Orawiec (USA)

- Forycki Zdzislaw-Florian (Berlin - Niemcy)

- Jakub Bodziony (PTM T.z – Niemcy)
- Jozef Grabski (PTM T.z – Niemcy)
- Zbigniew Kostecki (PTM T.z – Niemcy)

- Jan Pyszko (Szwajcaria)

- Tatiana Kurczewska (Gruzja)

 

Powolanie Komisji Rewizyjnej :

Kandydaci :
Andrzej Burzynski (F)
Maria Syczewska (BY)
Bronislawa Siwicka (LT)

Wszyscy zgodzili sie na kandydowanie!

Wybrano Komisje jednoglosnie!

Komisja Skrutacyjna:

Kandydaci:
Augustyn Zagorski (MD)
Tatiana Kurczewska (GR)

Jednoglosnie zatwierdzono sklad Komisji!

Wniosek:
Zbigniew Kostecki o doprowadzenie na sale kolegow z Zwiazku z Chicago!
Nie zostali odnalezieni! (Barbara Lisowska)

Sprawozdanie z dzialanosci Prezesa - Jakub Bodziony (slowne)
Pytanie Barabara Lisowska – czy jest pisemnie odpowiedz NIE!

Kol. Konopka proponuje przerwe w celu uzyskania drugiego terminu z waznym FORUM!

Zwiazek Londynski nie uczestniczy w dzialalnosci Federacji. Bodziony - Nie placi skladek od 6 lat!
bylem w 2004 w Londynie przed dwoma laty, proby kontaktu I wznowienia dzialalnosci nie powiodly sie.
Janusz Sobol (USA) informuje ze po rozmowie z Dr. Nowakiem dowiedzial sie ze Towarzystwo Brytyjskie praktycznie nie istnieje!
kolezanka Kondycka Danuta – weszlismy na sile w srodowisko Polonii przedwojennej! Zjazd Medykow ! W sklad Zarzadu weszli koledzy urodzenie w GB, ktorym jest problem Polonii i Polski mniej znany!Kazmierz Nowak nie dostal zaproszenia na 10-lecie Federacji – kolega Bodziny komentuje ze to nie jest prawda!
Zaproszenie otrzymal za pozno!

Kol. Jan Borowiec – wyslalismy zaproszenia na 10 lecie !

Kol. Kuba Bodziony – kolega Nowak potrzebuje otrzymac zaproszenie na rok na do przodu!

Kol. Michejda – z Kaziem postapilismy troche nieladnie po spotkaniu w Paryzu!

Kol. Kostecki – na wyjazdy narciarskie przyjezdza grupa kilkunastu lekarzy z Wielkiej Brytanii, ktora zali sie ze nie ma struktr stowarzyszenia i dlatego informacja jest nie skuteczna!

Kol. Danuta Skotnik-Kondycki – towarzystwo faktycznie nie istnieje (towarzystwo obiadowe), proba tworzenia nowego towarzystwa nie powiodla sie!

Kol. Bodziny sprawa platnosci skladek

Nie ma sekretarza – dr Szpakow z Bialorusi – nie przygotowal sprawozdania!

Kol. Borowiec – nie mowmy ze Federacja wogole nie dziala, bo przygotowania do Kongresu biegly ostatnie trzy lata, Lista Federacji mailowa dzialala!

Kol. Konopka – dziekujemy koledze J. Borowcowi za zorganizowanie kongresu!

Kol. Kostecki – nie finansujemy – sa szanse na weryfikacje Federacji!

Kol. Bodziony – problem skladek przenosimy na sobote!

Kol. Barbara Lisowska-Grospierre - (Francja) – sprawa skladek jest bardzo skomplikowana, zwiazki wschodnie maja w tych sprawach sytuacje wyjatkowa!

Kol. Kostecki – z kraju ma byc jedna lub dwie organizacje Medyczne w Federacji!

Kol. Sobol – Chicago ma okolo 300 czlonkow

Kol. Michejda – syndrom Lukaszenki – Prezesi dozywotni, nie wiemy jakie sa statuty, musza wrocic statuty demokratyczne i struktury demokratyczne!

Kol. Barbara Lisowska-Grospierre - (Francja) – nie rozmawialjmy tylko o skladkach

Kol. Bodziony – czy Federacja jest potrzebna?, wystapienie kolegi Bodzionego i Borowca!
Centrum Medyczne Swiata w Czestochowie? Zapytanie dr Rudzkiego

Kol. Konopka – najwazniejsze kontakty osobiste a nie dzialanie w Federacji! Aby dzialas w Federacji musi byc „wlasny kat" ktory bedzie mial „wlasna szafke". Przyklad Stowarzyszenia Psychiatrycznego. Trzeba znalezc nastepcow na stanowiska przewodniczacych. Kadry sa koniecznoscia!

Kol. Pyszko potrzebne archiwum, i tu Czestochowa jest dobrym miejscem! Sekretariat blisko Prezesa, aktywnosc osob dzialajacych w Zarzadzie! (brawa)

Kol. Maria Michejda – Czestochowa nie moze byc sekretariatem Federacji, musimy byc niezalezni i bardziej efektywni. Programy – musza byc ukierunkowane naukowo! Sesje i ciekawe informacje musza byc na biezaco robione! Kongresy musza byc robione na wyzszym poziomie.

Kol. Barbara Komarowska (Litwa) – blizkosc sekretariatu do Prezesa

Prof. Chrusciel – dziekuje za glos, czlonek NRL i osrodka! Trzy sprawy :
- bardzo goraco popieram sprawe sekretariatu
- bank danych wybitnych Polakow, uzupelnic z terenu dzialanosci poszczegolnych towarzystw
- stypendia naukowe
ostatnia sprawa kwestia dublowania osrodkow
za malo pomocy zachodu dla wschodu!

12:00 Przerwa

wystapienia kolegow w sprawie podzialu srodkow
Kol. Barbara Lisowska-Grospierre - (Francja) – sprawozdanie z programu Leonado da Vinci (jest przygotowane pisemnie)

24.06.2006-06-24

08:00
Kol. Burzynski – zlozyl sprawozdanie zkontroli finansowej Komisji Rewizyjnej!
Sprawozdanie przyjeto jednoglosnie. (zalacznik pisemny)

Kol. Bodziony – glosowanie nad Absolutorium – przy 4 wstrzymujacych – udzielono Absolutorium!
Kol. Bodziony – proponuje aby rozszerzyc sklad Zarzadu do 8, w tym 3 V-ce Prezesow, w tym podzial na USA, Europa Zach, Europa Wschodnia.

Stwierdzono waznosc quorum (21 mandatow)

Przeglosowano wniosek o poszerzenie Zarzadu, z jednym wstrzymujacym glosem wniosek przeszedl.
Nastepny punkt wybor nowego przewodniczacego zebrania. Jednoglosniewybrano Andrzeja Burzynskiego.

Przewodniczy Kol. Burzynski

Kol. Andrzej Burzynski – kandydatura na Przewodniczacego to Jan Borowiec, drugi wniosek Kol. Sobola (USA) to kandydat Kol. Rudnicki ktory nie wyrazil zgody na kandydowanie.

Kol. Orawiec przeprosil ze musi brac udzial w sesji i opusci zebranie. Rozdal materialy z 60-lecia Zwiazku w Chicago.

Rozdano karty wyborcze (glosowanie tajne 08:56)
20 glosami jednoglosnie wybrano kol. Jana Borowca
Kol. Borowiec – ze wzruszeniem podziekowal za jednoglosny wybor.

Przedstawil kandydatow do Zarzadu:

Kol. Rudnicki jako V-ce USA

Kol. Kostecki jako V-ce EU zachod
Kol. Bogucka jako V-ce EU wschod

Kol. Sobocinski (SE) kandyddat na sekretarza

Kol. Sochanski wyrazil zgode pisemne

Czlonek Zarzadu

Piotr Konopka
Bronislawa Siwicka

Wybory:

Rudnicki 21
Kostecki 20
Bogucka 20
Sobocinski 20
Sochanski 20
Siwicka 19
Konopka 19

Wyniki wyborow:

Prezes Jan Borowiec
V-ce USA Marek Rudnicki
V-ce EU Zbigniew Kostecki
V-ce EU-Ost Angela Bogucka

Sekretarz Jan Sobocinski

Skarbnik Miroslaw Sochanski

Czl. Piotr Konopka
Czl. Bronislawa Siwicka

W Winnicy powstal nowy Zwiazek! Nie mamy pelnych danych!
Dane uzupelniono!

Kol. Pietrzykowska – jest Zwiazek ale nie ma pelnych danych!
Kol. Konopka – podziekowanie za organizacja

Propozycje miejsca nastepnego VII Kongresu Medycznego - Rzeszow, Torun, Czestochowa.

Polaczenie z wyjazdem Lwowa?

Skladki przez Marka Rudnickiego do USA

Wolne wnioski:
Kol. Burzynski – lista dyskusyjna internetowa czy uogolnic !

Wiekszosc przeglosowala aby wszyscy byli dopuszczeni do listy!

Powolano Komisje skrutacyjna w sprawie glosowan elektronicznych : Sobocinski, Burzynski

Dyskusja na temat programu Leonardo Davinci,Kol. Lisowska, Bodziony, Borowiec, Konopka. Wnioske aby tymproblemem zajela sie grupa:

Kol. Burzynski o darowiznach do Polski

Kol. Lisowska – czy Klobukowski bedzie prowadzil Biuletyn?Nowak Kazimierz – kaznowak@aol.com podobno aktualny mail do Kazika!