Konkurs Eksibris

Szanowni Państwo,

STUDIO 55 ma przyjemność zaproponować Państwu współpracę i udział w przeprowadzeniu konkursu na ekslibris.

Organizatorami konkursu są: Studio 55, Fundacja Filip France oraz Ars Polona S.A. W załączeniu przesyłamy artykuł o ekslibrisie oraz regulamin konkursu. Przypuszczalnie wystawa pokonkursowa z uwzględnieniem udziału prasy polonijnej będzie zorganizowana w maju 2001 roku z okazji planowanego przyjazdu przedstawicieli Francuskiej Gwardii Republikańskiej do Polski z okazji 3 Maja i rozpoczęcia obchodów “Roku 2001 jako Roku Księcia Poniatowskiego Generała Polskiego i Marszałka Francji”.

O ile jesteście Państwo zainteresowani ekslibrisem czy obchodami 3 Maja w przyszłym roku w Polsce uprzejmie prosimy o kierowanie wszystkich pytań na adres studio55@zigzag.pl lub filipfrance@zigzag.pl, a z pewnością udzielimy wyczerpujących odpowiedzi w jak najkrótszym terminie.

Licząc na podjecie stałej współpracy i stałą wzajemną informacje pozostajemy z wyrazami szacunku

Maria Czarnocka

Halina Godecka

Warszawa, dnia 27 lipca 2000 roku.


ekslibris

Czym dla książki jest ekslibris?

Ex libris, łaciński zwrot oznaczający “z księgozbioru” lub “z książek” jest znakiem bibliotecznym z podaniem nazwiska właściciela księgozbioru lub instytucji, do której książka należy. Znaki biblioteczne są przeważnie zaopatrzone rysunkiem, przedstawiającym bądź to herb właściciela, bądź jego portret, widok biblioteki, herb rodzinny lub też fantastyczne kompozycje, nie łączące się niekiedy wcale z tematem lub z celem, któremu ekslibrisy mają służyć.

Początki ekslibrisu sięgają XVI, kiedy zaczął się on rozpowszechniać w Niemczech, Francji i Anglii. Pierwsze znane polskie ekslibrisy pochodzą sprzed 480 lat, czyli mniej więcej z lat 1516-1517 i należały do arcybiskupa polskiego Macieja Drzewickiego z Drzewicy w Ziemi Radomskiej, kanclerza wielkiego koronnego i prymasa Polski. Tworzeniem ekslibrisów zajmowali się nieraz najznakomitsi artyści malarze tacy jak Durer, Holbein młodszy, czy Cranach. Dopiero jednak wiek XVIII, stał się epoką sprzyjającą rozwojowi znaków bibliotecznych. Z tego okresu do najpiękniejszych zaliczyć można ekslibrisy Tomasza Czapińskiego, Biblioteki Załuskich, Franciszka Bielańskiego, Jana Fryderyka Sapiehy w Kodyniu.

Nowa fala zainteresowania się ekslibrisem, pojawiła się ponownie w całej Europie w drugiej połowie XIX w. Wówczas powstają nie tylko kolekcje dawnych znaków, ale i literatura, poświęcona historii ekslibrisów, ich stronie artystycznej i technikom wykonania. We Lwowie w 1922 roku powstało czasopismo poświecone miłośnictwu książek, ze specjalnym uwzględnieniem ekslibrisu. Wydawnictwo to z czasem zostało przeniesione do Krakowa. Dziś ekslibris jest przedmiotem kolekcjonerstwa i tematem wystaw autorskich. Wielu bibliofilów, czy nawet zwyczajnych posiadaczy księgozbiorów ma własny ekslibris, a czasem nawet kilka. To efekt rozwoju potrzeb kulturalnych i większej dostępności do książek, ale również niezaprzeczalna nominacja książki i jej właściciela. Książka z własnym znakiem bibliotecznym jest także jawnym dowodem dbałości i zainteresowania ze strony właściciela.

Założeniem proponowanego konkursu jest skojarzenie Targów Książki ze znakiem bibliotecznym, który jest spójną częścią książki, a występując oddzielnie zaczął być postrzegany wyłącznie jako jeszcze jedna forma graficzna.

Stałe wprowadzenie ekslibrisu na Targi Książki może spowodować ożywienie jego potrzeby posiadania i stać się siłą napędowa dla wydawców i odwiedzających, wytwarzając potrzebę posiadania ekslibrisu i znakowania nim własnych księgozbiorów, za które powinniśmy również uznać dzisiaj nasze domowe biblioteki.

Halina Godecka

STUDIO 55


Fundacja Filip France STUDIO 55 Ars Polona S.A.

ogłaszają stały konkurs związany z kolejnymi edycjami Targów Książki w Warszawie pod przewodnim tytułem:

EKSLIBRIS wizytówką książki

   

 1. Konkurs ogłaszany jest z okazji Targów Książki w Warszawie i posiada dwa tematy konkursowe.
 2. Celem konkursu jest wywołanie zainteresowania ekslibrisem jako małą grafiką artystyczną i unaocznienie szerokim rzeszom społeczeństwa wartości artystycznych, jakie zawierają w sobie znaki własnościowe książki.
 3. Organizatorzy chcą również zainteresować młodych artystów podejmowaniem w ich twórczej działalności projektowaniem i wykonywaniem artystycznych znaków książkowych.
 4. Konkurs ma charakter otwarty i mogą uczestniczyć w nim twórcy z całego świata. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne
 5. Konkurs obejmuje ekslibrisy, które tym razem, upamiętniają Krajowe Targi Książki odbywające się w Warszawie w połowie września 2000.
 6. Dodatkowym celem konkursu jest wykonanie prac, które odniosą się treścią i ideą do tematu “Książe Józef Poniatowski Generał Polski i Marszałek Francji” z obowiązkowym napisem “ex libris in memoriam Józef Poniatowski”
 7. Prace muszą być numerowane i sygnowane.
 8. Wymiary nie mogą przekroczyć 12 x12cm.
 9. Papier, na którym wykonana będzie odbitka nie może przekroczyć formatu A5.
 10. Na konkurs można zgłosić dwie prace na jeden temat (razem 4 prace maximum).
 11. Każdą pracę należy przesłać w czterech egzemplarzach.
 12. Dopuszczalne są wszystkie techniki pozwalające na wielokrotne powielanie odbitek. Monotypie, fotokopie są wykluczone.
 13. Ekslibris musi mieć właściciela (współczesna osoba lub istniejąca instytucja i napis ex libris lub równoznaczny.
 14. Do przesyłki należy dołączyć Kartę Zgłoszenia zawierającą pełne dane twórcy (imię nazwisko, adres, telefon - wypełnione drukowanymi literami wraz z krótką notą biograficzno – twórczą).
 15. Przy informacji o pracach, obok podstawowych danych (data wykonania, technika, wyjaśnienie zamysłu artystycznego i idei zawartej w rysunku.
 16. Do prac należy dołączyć ich spis z podaniem pełnej treści napisów, techniki, wymiarów, roku wykonania, nr opus.
 17. Prace należy nadsyłać:
 18. w I etapie do dnia 31 sierpnia 2000 roku,
  w II etapie do dnia
  31 października 2000 roku
  na adres:
  STUDIO 55,PL 01-771 Warszawa, ul. Wł. Broniewskiego 26/41.

 19. Konkurs obejmuje prace wykonane w latach 1998 – 2000.
 20. W I etapie wybrane prace zostaną wystawione w czasie Krajowych Targów Książki w Pałacu Kultury i Nauki w dniach 15-17 wrzesień 2000 roku.
 21. II etap konkursu kończy się 31 października 2000 roku. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na Balu Poduszki 28 listopada 2000 roku.
 22. Wyboru prac na wystawę i przyznania wszystkich nagród dokona Jury, którego skład zostanie podany do publicznej wiadomości.
 23. Jury przyzna 5 nagród regulaminowych stanowiących nominacje do Grand Prix w głosowaniu tajnym (spośród nominatów, którego wyniki zostaną zdeponowane u notariusza do dnia otwarcia wystawy).
 24. Dodatkowo jury przyzna: 5 nagród dla prac nominowanych do Grand Prix,

Organizatorzy przewidują również przyznanie innych nagród fundowanych..

 1. Wszystkie nadesłane prace przejdą na własność Studia 55.
 2. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego reprodukowania prac w celach reklamowych.