Strona w przygotowaniu! (16.10.2005)

W dniach 14-16 pazdziernika 2005 w Budapeszcie odbyla sie kolejna Rada Prezesow Europejskiej Uniii Wspolnot Polonijnych.

EUROPEJSKA UNIA WSPOLNOT POLONIJNYCH
Lista uczesnikow – Budapeszt 14-16 pazdziernika 2005 r.

Imie i nazwisko    stanowisko     Organizacja     Kraj

1. Bieniasz Michal prezes Kongers Polakow w Szwecji Szwecja

2. Bystram Krzysztof prezes Rada Polonii Belgijskiej Belgia

3. Cengic Irmina prezes Rada Polonii w Bosni i Hercego. Bosnia

4. Konieczna A.Franciszka prezes Kongres Polonii Francuskiej Francja

5. Konieczny Jan prezes Federacja Polonii Francuskiej Francja

6. Korek Eugeniusz prezes Pol.Stow.Kult. im. J. Bema Wegry

7. Kostecki Stanislaw prezes Zwiazek Polakow na Ukrainie Ukraina

8. Kostecki Zbigniew prezes Kongres Polonii Niemieckiej Niemcy

9. Krukowska Wanda prezes Zwiazek Polakow na Lotwie Lotwa

10. Lech Andrzej prezes Forum Polonii w Austrii Austria

11. Loncaric Walentyna prezes PTK M. Kopernik Zagrzeb Chorwacja

12. Longher Gerwazy prezes Zw. Polakow w Ruminii Rumunia

13. Mackiewicz Michal prezes Zw. Polakow na Litwie Litwa

14. Milczewska Urszula sekretarz Europejska Unia Wspolnot Polonijnych

15. Miziniak Helena prezydent Europejska Unia Wspolnot Polonijnych

16. Mokrzycki Jan prezes Zjednoczenie Pol.w W.Brytanii W. Brytania

17. Molnarne Cislewicz prezes Stow.Pol.Kat.pw Sw. Wojciecha Wegry

18. Olsson Maria J. prezes Zrzeszenie Org. Pol.w Szwecji Szwecja

19. Pilat Tadeusz A. wiceprezydent Europejska Unia Wspolnot Polonijnych

20. Podhorodecka A. prezes Polska Macierz Szkolna W. Brytania

21. Porzecki Jozef wiceprezes Zwiazek Pol. na Bialorusi Bialorus

22. Prokopowicz Teresa prezes Pol. Stow. w Macedonii Macedonia

23. Rasiej Mieczyslaw prezes Zw. Pol. we Wloszech Wlochy

24. Romanowa Halina prezes Kongres Polakow w Rosji Rosja

25. Sadowska Krystyna wiceprezes Stow. „Nazareth Famille" Francja

26. Smigielski Roman przewodn. Federacja Organizacji Polskich Dania

27. Smolenski Maciej sekretarz hon. Tow. Irlandzko-Polskie Irlandia

28. Sutarski Konrad przewodn. Samorzad Mniejszosci Polskiej Wegry

29. Switalska Elzbieta prezes PSKO im. W. Warnenczyka Bulgaria

30. Zajac Aleksander prezes Konwent Org. Polskich Niemcy

31. Zielinski Michal prezes hon. Zjed. Polskie w Helsinkach Finlandia

* Ronay Slaba Ewa, kierownik administracyjny na Budapesztenskiej Radzie Prezesow ze strony gospodarzy

 


Sala obrad Rady Prezesow EUWP - Budapeszt - przemawia
V-ce przewodniczacy (legalnego)  Zwiazku Polakow na Bialorusi Jozef Porzecki