euwplist8.htm

 

EUROPEJSKA UNIA WSPÓLNOT POLONIJNYCH
List informacyjny nr 8

Redaguje: Tadeusz A. Pilat „NOVINAGĹRD" Ängahusvägen 22, 26176 Asmundtorp, SWEDEN tel.0046-418-432302, tel/fax –432394, tel.kom.0046-703-433010, e-mail t.a.pilat@swipnet.se

Zjazd i Jubileusz 10-lecia EUWP

Sekretariat podjął ostateczną decyzję o terminie Zjazdu EUWP połączonego z obchodami 10-lecia organizacji, który odbędzie się w Londynie, w dniach 28 listopada – 1 grudnia 2003 r.

W związku ze zjazdem i Jubileuszem sekretariat przekazuje następujące informacje:

W Zjeździe udział biorą 2 osoby z każdej organizacji: prezes i delegat;

Delegaci posiadający obywatelstwo krajów od których wymagane są wizy wjazdowe do UE, winni zgłosić to do Sekretariatu do dnia 1 września. Sekretariat wyśle do nich zaproszenia, będące podstawą otrzymania wizy.

Zgłoszenia pozostałych delegatów do dnia 30 września;

Zasadą jest, że delegacje przyjeżdżają i opłacają pobyt na własny koszt;

Od pokrycia kosztów dojazdu i pobytu zwolnione są delegacje z następujących krajów: Rosja, Estonia, Łotwa, Litwa, Białoruś, Ukraina, Mołdawia, Rumunia, Bułgaria, Jugosławia, Chorwacja, Macedonia, Bośnia i Słowenia. Delegacje te muszą jednak dojechać na własny koszt do Warszawy, skąd udadzą się autobusem sfinansowanym ze środków EUWP do Londynu.

Delegaci z Czech, Węgier i innych krajów będą również mogli skorzystać z przejazdu tym autobusem, w miarę wolnych miejsc.

Wszystkie organizacje członkowskie proszone są o przesłanie drogą internetową do dnia 1 września, krótkiego materiału o organizacji, zawierającego podstawowe dane: nazwę, przybliżoną ilość członków, ilość organizacji członkowskich i krótki opis (historia, działalność, osiągnięcia). Materiał nie powinien przekraczać 1 strony formatu A4, przy wielkości trzcionki 14p.

 

Spotkanie integracyjne w Czechach

W wyniku konsultacji z przedstawicielami kilku organizacji polonijnych, ustalono nowy termin Spotkania Integracyjnego Organizacji Polonijnych Europy Środkowej „Bagieniec 2003”. Zarząd Główny Macierzy Szkolnej w Republice Czeskiej zaprasza na to spotkanie wszystkich zainteresowanych w terminie 28-31 sierpnia 2003 r. Zgłoszenia do dnia 11 sierpnia 2003 r. na adres Zarządu Głównego Macierzy Szkolnej w Rep. Czeskiej, ul. Komenského 4, 737 01 Český Tĕšin.

E-mail: macierz@polonica.cz berek-baskidy@volny.cz

Osoba kontaktowa: Jan Branny, tel. +420-558 332 748, tel.kom. +420-608 748 976

W Hotelu Bagieniec koło Jabłonkowa (tel. +420-558-330 057) przewidziano zakwaterowanie. Opłaty za uczestnictwo na miejscu w wysokości 170 € / osobę.

Uczestnicy winni zgłaszać się 28/8 do Hotelu Piast w Cieszynie, skąd zorganizowany będzie przejazd autobusem do Bagińca. W bogatym programie organizatorzy przewidzieli wielogodzinną dyskusję, atrakcyjną wycieczkę, koncert organowy, występ kapeli i zespołu ludowego oraz nabożeństwo ekumeniczne.

II Międzynarodowa Konferencja Polonijna w Szczecinie

„Polska-Polonia wzajemne oczekiwania"

Przypominam uprzejmie, że Uniwersytet Szczeciński, pod honorowym patronatem pani Prezydent Heleny Miziniak, organizuje II Międzynarodową Konferencję Polonijną, która odbędzie się w dniach 18-20 września br. pod hasłem: „Ku Europie. Zadania polskiej diaspory". W konferencji uczestniczyć będą naukowcy akademiccy z kraju i zagranicy oraz działacze polonijni. Organizatorzy oczekują na sugestie i propozycje. Zgłoszenia uczestników i tematy referatów należy nadsyłać na adres: Biuro Organizacyjne II MKP „Polska-Polonia wzajemne oczekiwania", al. Jedności Narodowej 22a, 70-453 Szczecin, fax./91/444 1150, e-mail: leszek.watrobski@univ.szczecin.pl w terminie do dnia 15 sierpnia 2003 roku. Gorąco zachęcamy organizacje członkowskie EUWP do udziału w konferencji.

Polonijna Konferencja w Krakowie

Oddział Krakowski Stowarzyszenia Wspólnota Polska przygotowuje konferencję wokół najbardziej dziś aktualnego tematu – „Polonia a Unia Europejska”. 24 czerwca odbyło się w Krakowie posiedzenie Rady Programowej Konferencji. W ustalony przez organizatora skład Rady, wchodzili przedstawiciele świata nauki, zainteresowanych ministerstw i komitetów oraz Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Spośród przedstawicieli organizacji polonijnych organizatorzy zaprosili: Helenę Miziniak, Prezydenta, Tadeusza Pilata, Romana Śmigielskiego, Emilię Chmielową i Edwarda Trusewicza, Sekretarza Związku Polaków na Litwie.

Konferencja odbędzie się w Krakowie w terminie 24-26 października 2003 r. Bliższe dane dotyczące programu i możliwości udziału w Konferencji przekażemy w miarę otrzymywania ich od organizatora.

Spotkanie integracyjne w Zagrzebiu

Polskie Towarzystwo Kulturalne „Mikołaj Kopernik” w Zagrzebiu organizuje jesienne spotkanie regionalne w terminie 9-13 października br. Zaproponowany temat: „ Rola środowisk polonijnych w jednoczącej się Europie”.

Adresy i telefony: Polskie Towarzystwo Kulturalne „Mikołaj Kopernik”, Mareticeva 6 Croatia, (tel./ fax 00385 1 6672947), e-mail:kopernikzg@yahoo.com kopernik@zg.hinet.hr Hotel „Golden Tulip Holiday" (tel. 3496621)

Koszty: Koszt pobytu w pokoju jednoosobowym wynosi za 4 doby 147 €, za 3 doby – 111 €. W pokoju dwuosobowym za 4 doby 116 €, za trzy 87 € od osoby. Dodatkowe posiłki w hotelu kolacja / obiad – 10 €.

Wycieczka do Parku Narodowego "Plitvicka Jezera" kosztuje 35 € od osoby. (cena obejmuje: przejazd autobusem, obiad, bilety wstępu do parku. Zwiedzanie trwa ok. 5 godzin. Potrzebne są ubrania sportowe i wygodne obuwie.

Organizatorzy proszą o jak najszybsze zgłoszenie przyjazdu z podaniem ilości osób.

 

W NASTĘPNYM LIŚCIE między innymi:

Poparcie dla wyborczej inicjatywy Polonii Austriackiej

Protest w sprawie „Radia Lwów"

Nowe przepisy paszportowe, zarządzenia i protesty

 

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,

Od listopada 2002 roku opracowuję dla Was pisemną informację o ważniejszych wydarzeniach z życia polonijnego. Staram się, więc zamieszczać informacje o faktach, decyzjach, przepisach, oświadczeniach, protestach, opiniach itp. nie tylko z terenu EUWP i jej organizacji członkowskich, ale również z Polski, z organizacji pozaeuropejskich i światowych, czyli wszystko, co w jakimś sensie nas dotyczy, a co do mnie dotarło, dzięki tym, którzy ze mną współpracują. Czasem staram się w Listach coś zmienić, ulepszyć ich formę. Tym razem, jak widzicie zmieniłem nieco winietę i dodałem rubrykę W NASTĘPNYM LIŚCIE. Na początku lub na końcu Listów umieszczam kilka linijek od redagującego, co jest dobrym i często stosowanym obyczajem w periodycznie ukazujących się tekstach i biuletynach. Tym razem, korzystając z mniejszej objętości listu, pozwoliłem sobie napisać nieco więcej o naszej zbiorowej pracy, gdyż Listy nie są produktem jednoosobowym. Udział w przygotowaniu bierze niemal cały sekretariat naszej organizacji, od którego pochodzi większość wewnętrznych informacji i decyzji. Tu największą rolę odgrywa Pani Prezydent Helena Miziniak. Ona wyznacza podstawowe punkty Listu informacyjnego, które staram się wypełnić treścią. Sekretarz Romek Śmigielski dostarcza materiały z Polski i ze świata a Urszula Milczewska, materiały od zrzeszonych organizacji. Część tych informacji przychodzi od Was, choć nie mogę powiedzieć, by to była ilość zadowalająca. Pozostałe sprawy pochodzą z prasy polonijnej, licznie do mnie napływającej z całego świata. Po złożeniu całości materiałów i tekstów, wysyłam List do korekty. Merytorycznej dokonuje najczęściej Romek lub Helena. W sprawach technicznych i słownikowych najostrzejsza jest Urszula. Ona też po dokonaniu przeze mnie ostatecznych zmian jest odpowiedzialna za dystrybucję listów do wszystkich organizacji członkowskich. Listy umieszczane są również przez webmastera, Michała Bieniasza na stronach internetowych EUWP.

Jak, więc widzicie od nas wszystkich i od komunikacji między nami zależy zawartość i informacyjna waga Listów. Nazwa Listy informacyjne pochodzi stąd, że na ogół listy piszą do siebie ludzie życzliwi sobie, a życzliwość i dobra atmosfera to niebywale ważna sprawa w każdej organizacji społecznej, takiej jak nasza.

Raz jeszcze proszę Was uprzejmie o jak najczęstszy kontakt i o nadsyłanie informacji w formie elektronicznej, o ważnych wydarzeniach w Waszych organizacjach i o wszelkich innych sprawach, które Waszym zdaniem nas dotyczą.

W imieniu Pani Prezydent, Sekretariatu i moim własnym życzę Wam słonecznych, spokojnych i udanych wakacji.

Tadeusz Adam Pilat

30 czerwca 2003 r. Wiceprezydent EUWP