euwplist0304.htm

EUROPEJSKA UNIA WSPÓLNOT POLONIJNYCH

List informacyjny nr 3(2004)

240 KING STREET LONDON W 6 ORF GREAT BRITAIN

Wszelkie adresy pocztowe i internetowe oraz numery telefonów i faksów do członków sekretariatu, jak również numer konta bankowego EUWP znajdują się na stronach internetowych EUWP: www.euwp.org

Strony te są prowadzone obecnie przez Sekretarza Generalnego EUWP, Romana Śmigielskiego.

Listy Redaguje: Tadeusz Adam Pilat Wszelką korespondencję w sprawie „Listów informacyjnych” prosimy przesyłać na adres: „NOVINAGĹRD" Ängahusvägen 22, 26176 Asmundtorp, SWEDEN

tel.0046-418-432302, tel/fax –432394, tel.kom.0046-703-433010, e-mail t.a.pilat@semera.se

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,

Niewiele informacji udało mi się tym razem zgromadzić, jedna z pewnością ma optymistyczną barwę. Pani Prezydent Helena Miziniak powoli wraca do swych obowiązków i mamy nadzieję, że z początkiem maja przejmie je całkowicie. Jak zwykle otrzymaliśmy kilka informacji od Janka Mokrzyckiego z Londynu. Są też zmiany adresowe i korespondencja o zjeździe zjednoczeniowym Polonii Francuskiej

Łączę serdeczne pozdrowienia.

Tadeusz Adam Pilat

Marzec - 2004 r. Wiceprezydent EUWP

 

 

Z okazji

Świąt Wielkiej Nocy

życzymy

Wam i Waszym rodzinom Wesołego Alleluja, smacznego Jajka,

mokrego Dyngusa,

wiosennego nastroju

i wszelkiej pomyślności

 

Sekretariat EUWP

 

Kilka słów ze Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii.

W dniach 2 i 3 maja Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii czci wejście Polski do Unii Europejskiej, dzień Polonii i Polaków zamieszkałych poza granicami Ojczyzny wraz z dniem Konstytucji 3 maja organizując następujące:

W niedzielę 2 maja w Town Hall (ratuszu) Ealing w Londynie o godzinie 19.00 odbędzie się recital fortepianowy wspaniałej polskiej pianistki, pani Ewy Osińskiej. W programie utwory Szopena, Liszta i Dvorzaka. Ealing to polska dzielnica Londynu, zbliźniaczony z Warszawskimi Bielanami, a burmistrz Ealingu na swym ceremonialnym łańcuchu nosi polskiego orła.

Po recitalu odbędzie się, urządzone przy współpracy władz miejskich, przyjęcie na którym spodziewamy się wśród zaproszonych gości Ambasadorów wszystkich państw wchodzących do Unii, reprezentantów Królowej, reprezentacje władz brytyjskich i miejskich, zaprzyjaźnionych członków parlamentu brytyjskiego, komisarzy UE Chris Patton i Neil Kinnock, gości z Polski i oczywiście przedstawicieli Polonii.

W poniedziałek 3 maja który jest tu dniem świątecznym, na dużym placu przed budynkiem brytyjskiej opery „Covent Garden” nasz doskonały zespół folklorystyczny Karolinka da o godz. 13.00 występ naszych pieśni i tańca ludowego.

4 maja Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski z małżonką przybywają z wizytą państwową do Wielkiej Brytanii. W czasie wizyty jest w planie spotkanie Prezydenta z Polonią, a na oficjalny bankiet wydany przez Królową na cześć Prezydenta zaproszeni są również Prezydent Ryszard Kaczorowski z małżonką i Prezes Zjednoczenia Polskiego w WB Jan Mokrzycki z małżonką.

Ognisko Polskie, elegancki, najstarszy polski klub w Londynie celebruje akcesję Polski do Unii Europejskiej galową kolacją w dniu 1 czerwca. Kolację uhonoruje swą obecnością HRH Książe Kent, KG.

W niedzielę 11 lipca w polskim ośrodku w Slough koło Londynu Zjednoczenie Polskie organizuje doroczny Polski Festiwal. Festiwal odbędzie się pod hasłami Bitwy pod Monte Cassino i Powstania Warszawskiego. Mile widziani są goście z zagranicy.

Trwają w tej chwili rozmowy z władzami brytyjskimi w celu ustalenia przepisów które obowiązywać będą Polaków po 1 maja. Zjednoczenie Polskie w WB współpracuje w przygotowaniu oficjalnych ulotek, wiadomości internetowych i innych sposobów przekazywania rzetelnych informacji rodakom.

Rozpoczęła się praca nad przygotowaniem następnego wydania, na rok 2005 Polskiego Informatora. Znany wszystkim, ten niezbędny spis instytucji i organizacji polskich, biur, interesów, sklepów, całego życia polonijnego ukaże się jesienią tego roku w nakładzie do 50 000 egzemplarzy. Rozszerzony o firmy polskie z kraju po raz pierwszy zawierał będzie ogłoszenia kolorowe, zaistnieje też w internecie. Zainteresowani proszeni są o kontakt pod adresem informator@zpwb.org.uk

Niepełne zjednoczenie Polonii Francuskiej

W dniach 12 – 14 marca odbywał się w Paryżu Zjednoczeniowy Kongres Polonii Francuskiej. Poniżej przytaczamy kilka fragmentów korespondencji Grzegorza Dobieckiego na ten temat w dzienniku ”Rzeczpospolita”:
Francuska Polonia ma wspóln
ą organizację, nie wstąpiły do niej jednak związki z górniczych regionów północy. Trzydniowy Kongres Polonii Francuskiej zakończył się w niedzielę 14 marca, wspaniałą ceremonią pod Łukiem Triumfalnym: francuska Gwardia Republikańska odegrała polski hymn, którego dawno tu nie słyszano. 250 uczestników kongresu, reprezentujących niemal milion francuskich obywateli (według władz polskich około 860 tysięcy) deklarujących związki z polskością, postawiło sobie za cel doprowadzenie do zjednoczenia polonijnych stowarzyszeń we Francji.

Jest ich dwa tysiące, od lat trzydziestych ubiegłego wieku pozostawały rozproszone. Dlatego za wydarzenie historyczne uznano przyjęcie statutu Federacji Polonii Francuskiej i wyłonienie jej organu wykonawczego, trzydziestoosobowej Rady Krajowej.

Na prezesa francuskiej Polonii Rada Krajowa wybrała Barbarę Płaszczyńską, wieloletnią działaczkę tego środowiska. Zjednoczenie francuskiej Polonii jest jednak niepełne: do federacji nie przystąpiły największe stowarzyszenia polonijne z północy Francji (Kongres Polaków we Francji oraz Dom Polskości), związane z emigracją górniczą z pierwszych dziesięcioleci XX wieku. Wybrały status obserwatora, nie wykluczając późniejszego zbliżenia z federacją. Na razie będą się przyglądać poczynaniom paryżan, bo to oni zdaniem reprezentantów północy zdominowali kongres.

...Trzeba było trzech lat przygotowań, by do tego spotkania doszło. Nawet jeśli jego sukces jest względny, wypada przecież mówić o przełomie w organizacji stowarzyszeń polonijnych w tym kraju.

...Władze Federacji Polonii Francuskiej nie kryją zakłopotania wyłamaniem się północy.

- Wyszły na jaw niepotrzebne kompleksy prowincji wobec Paryża - mówi "Rz" Barbara Płaszczyńska, prezes Federacji Polonii Francuskiej. - Delegaci z regionu Nord-Pas-de-Calais, czyli z byłych ośrodków górniczych, chcieli głosować również za swoich przyjaciół, którzy ze względu na wiek lub stan zdrowia nie mogli przyjechać na kongres, posługując się wystawionych przez nich pisemnymi upoważnieniami. Żądali także bezpośredniej reprezentacji swojego regionu w federacji. Nie można było się na to zgodzić, bo zgnietliby wszystkie inne regiony Francji, gdzie też mieszkają Polacy. Uważam jednak, że najgorsze jest za nami. Teraz trzeba łagodzić spory, jednoczyć, co się da...

...Jednym z organizatorów paryskiego kongresu był Piotr Moszyński, dziennikarz Radio France Internationale, wybrany przez Radę Krajową na sekretarza generalnego federacji. Zwraca on uwagę na bardzo ważne zjawisko: istnienie "establishmentu" francuskiej Polonii. Jego zdaniem jest to zmurszała struktura, reprezentowana dotąd przez aktywistów z pokolenia wojennego lub tuż powojennego.

Przyznaje, że kiedy z przyczyn politycznych (stan wojenny) trafił do Francji, uważał miejscową Polonię za rodzaj obyczajowego skansenu. Potwierdza i to, że zarówno jego pokolenie (tzw. emigracja solidarnościowa), jak i wcześniejsze generacje (exodus roku '68) odnosiły się do Polonii ze znaczną nieufnością...

... Jaki jest sens powoływania do życia federacji we Francji? Właśnie taki: żeby nie chodziło wyłącznie o zespoły pieśni i tańca, lecz o możliwość wywierania wpływu na władze. Francuskie, polskie i europejskie. Wejście Polski do Unii Europejskiej niczego tu nie zmienia. Są bowiem bardzo konkretne sprawy do załatwienia na miejscu, a nie załatwi ich ani Bruksela, ani Warszawa. Na przykład kwestia emerytur dla Polaków pracujących we Francji albo ubezpieczeń zdrowotnych dla studentów. Dlatego francuskie regiony, być może czujące się dotąd przytłoczone przez północ i Paryż, wiążą się teraz z nami. Moszyński broni zatem sensu sporów podczas kongresu.

... Profesor Andrzej Stelmachowski, przewodniczący Stowarzyszenia Wspólnota uważa, że zaczął się proces długotrwały, ale też nieuchronny, który doprowadzi do powstawania organizacji pozarządowych w krajach ważnych z polskiego punktu widzenia, np. w Niemczech, gdzie ze stowarzyszaniem polonijnych organizacji jest jeszcze gorzej. Dla innych związków polonijnych...

Dla innych związków polonijnych kongres francuski, z jego wszystkimi wewnętrznymi sporami, mógłby być właściwie przykładem. - Tym bardziej że siła francuskiej Polonii to nie tylko jej liczebność, ale też jej intelektualna moc - twierdzi prof. Stelmachowski. Jego zdaniem problem z północą to kwestia socjologiczna. Tam od dawna nie napływały żadne nowe polskie fale, a przyjmowały je wciąż Paryż i południe. Dzisiaj francuskie górnictwo już praktycznie nie istnieje, potomstwo tamtej emigracji jest wypłukiwane do innych regionów Francji. Stąd frustracja.

Andrzej Stelmachowski powtarza, że zjednoczona Europa to nie "kosmopolityczna magma". Istnieją w niej, i pozostaną, interesy narodowe. Polonia francuska może skutecznie stać na ich straży i wskazać drogę Polonii niemieckiej. Idąc - skądinąd - za przykładem Polonii amerykańskiej, bez której wsparcia wstęp Polski do NATO byłby utrudniony. Chociaż i tam kłótni nie brakuje.

Zmiany adresowe

* Kongres Polaków w RC
Komenského 4, 73701 Český Těšín, Czech Republic
e-mail:
kongres@polonica.cz web: www.polonica.cz
tel: +420 558711453 fax: +420 558711453 GSM: +420 605287078

Adres kongrpol@silesnet.cz jest zlikwidowany.

* Czesław Błasik, Petersburg, Sekretarz EUWP

Nowy adres e-mail: cblask@rambler.ru

* Ania Karpińska, Helsinki, b. rada ds młodzieży

Nowe nazwisko: Anna Hirvilammi

Nowy adres e-mail: anna.hirvilammi@welho.com

Opłata składek członkowskich

Przypominamy raz jeszcze o opłacaniu składek członkowskich na Konto bankowe EUWP: IBAN (International Bank Account Number): GB77 AIBK 2383 9408 1880 39

BIC (Bank Identification Code): AIBKGB2L Adres: Allied Irish Bank, Sovereign House, 361 King Street, Hammersmith, London W6 9NA