euwplist0204.htm

EUROPEJSKA UNIA WSPÓLNOT POLONIJNYCH
List informacyjny nr 2(2004)
240 KING STREET LONDON W 6 ORF GREAT BRITAIN

Wszelkie adresy pocztowe i internetowe oraz numery telefonów i faksów do członków sekretariatu, jak
również numer konta bankowego EUWP znajdują się na stronach internetowych EUWP:
www.euwp.org
Strony te są prowadzone obecnie przez Sekretarza Generalnego EUWP, Romana Śmigielskiego.

Listy Redaguje: Tadeusz Adam Pilat Wszelką korespondencję w sprawie „Listów informacyjnych” prosimy przesyłać na adres: „NOVINAGĹRD" Ängahusvägen 22, 26176 Asmundtorp, SWEDEN

tel.0046-418-432302, tel/fax –432394, tel.kom.0046-703-433010, e-mail t.a.pilat@semera.se

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,

Z powodu ciężkich przeżyć rodzinnych Pani Prezydent Helena Miziniak
nie może w najbliższym czasie pełnić swych obowiązków.

Po konsultacji z nią, do dnia 16 kwietnia przejmuję jej obowiązki związane
z kierowaniem pracą Sekretariatu. Pozostałe obowiązki zostają rozdzielone na
pozostałych członków sekretariatu, gdyż jak wiecie pracuję na pełnym etacie
i trudno by mi było podołać wszystkiemu tak jak ona to robi. Mamy nadzieję, że w połowie kwietnia Helena powróci do pełnienia swych obowiązków.

Proszę Was wszystkich o wykazanie zrozumienia i szacunku dla jej ciężkich
przeżyć osobistych, nie zadawanie zbędnych pytań, oraz przerwanie na pewien
czas korespondencji, wysyłania maili i zaniechania rozmów telefonicznych.
Przekażemy jej wszystko po powrocie do pracy. Potrzebuje ona w tej chwili
wiele czasu i spokoju dla siebie i swoich najbliższych. Z wszelkimi zapytaniami
proszę się zwracać do mnie i do Romka Śmigielskiego, Sekretarza Generalnego
EUWP.

Raz jeszcze proszę Was o nadsyłanie materiałów w formie elektronicznej, które
mógłbym umieszczać w „Listach informacyjnych" na podany w ramce adres.
Załączam dla Was kilka informacji, które udało nam się zebrać w miesiącu lutym.

 Łączę serdeczne pozdrowienia.
Tadeusz Adam Pilat

 

Luty - 2004 r. Wiceprezydent EUWP

Kongres Polonii Francuskiej

W dniach 12-14 marca w gmachu Senatu Francji w Paryżu odbędzie się Kongres Polonii
Francuskiej.
Weźmie w nim udział dwustu delegatów reprezentujących około setki
stowarzyszeń i organizacji polonijnych z całej Francji. Zgromadzeni podejmą starania, by
obrady zostały uwieńczone utworzeniem ogólnokrajowej Rady Polonii Francuskiej, która
pozwoliłby na zacieśnienie kontaktów i współpracy między jej organizacjami członkowskimi,
a także ułatwiłaby im koordynację działań i zajmowanie wspólnego stanowiska tam, gdzie
tego będzie wymagać
wspólne dobro.
Kongres poprzedzi
ły spotkania przygotowawcze 11 października w Paryżu, podczas którego m.in. zatwierdzono skład Komisji Statutowej. Liczy ona 43 osoby i pracuje nad projektem statutu przyszłej Rady Polonii Francuskiej. Spotkania Komisji odbyły się 23 listopada 2003r. w Clermont Ferrand i 11 stycznia br. w Nancy. Po stadium wstępnych dyskusji i uzgadniania stanowisk w najbardziej kluczowych kwestiach dotyczącej przyszłej Rady, Komisja przystąpiła już do pracy nad pierwszym projektem statutu, stanowiącym syntezę propozycji nadesłanych z wszystkich regionów Francji. W Nancy Komisja przegłosowała kilka pierwszych artykułów, a pozostałe miały być przegłosowane 7 i 8 lutego br. w Lille. Rezultat tych spotkań zostanie przedstawiony delegatom na Kongres Polonii Francuskiej, którzy zadecydują o ostatecznym kształcie statutu i przyszłej Rady.

Igrzyska w Szczyrku

Prezydent EUWP, Pani Helena Miziniak została zaproszona na Polonijne Igrzyska Zimowe w Szczyrku. Z przyczyn zdrowotnych nie mogła wziąć w nich udziału. Do przewodniczacego Komitetu Organizacyjnego Pana Wojciecha dębowskiego skierowałalist, w którym pisze min. :

Pragnę tą drogą w imieniu Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, jak również własnym, przesłać na ręce Pana Przewodniczącego najserdeczniejsze gratulacje i słowa uznania za dotychczasowe osiągnięcia na niwie pracy polonijnej.

Tego rodzaju przedsięwzięcia, jak Polonijne Igrzyska przyczyniają się nie tylko do bliskiego kontaktu z Ojczyzną i wpływają na integrację środowisk polonijnych, ale mają również olbrzymie znaczenie w wzbogacaniu i propagowaniu kultury polskiej przez sport.

Osiągnięcia i sukcesy wszystkich zawodników są wielkim wkładem do ogólnonarodowej kultury.

Tegoroczne Polonijne Igrzyska mają specjalny wymiar, bowiem rok 2004 ogłoszony został przez Unię Europejską Europejskim Rokiem Edukacji przez sport.

Wszystkim uczestnikom Polonijnych Igrzysk Zimowych życzę, aby ten czas wspólnych spotkań, zmagań o najlepsze wyniki utwierdził w przekonaniu, że choć żyjemy poza granicami Ojczyzny stanowimy jedną wielką polonijną rodzinę, która ma wspólne korzenie.
Życzę radosnych spotkań, miłych przeżyć
, wspaniałych wyników, a organizatorom sukcesu.

Europejską Unię Wspólnot Polonijnych reprezentował na Igrzyskach Wiceprezydent Tadeusz Adam Pilat. Został ufundowany Puchar Prezydenta EUWP „Za postawę fair play”, który będzie wręczany na również na następnych Igrzyskach Polonijnych. Na zakończenie Igrzysk puchar wręczyła, zgodnie z propozycją organizatorów Pani Magdalena Berg, Starościna ostatniego Sejmiku Polonijnego PKOL. Puchar otrzymała ekipa kanadyjska.

Umowa o współpracy
W Szczecinie podpisana została umowa pomiędzy Uniwersytetem Szczecińskim a Europejską Unią Wspólnot Polonijnych. Obie strony, świadome wagi procesu wkraczania Polski do Unii Europejskiej i jednocześnie kierując się ideami jedności kultury polskiej oraz poszanowaniem wolności zdecydowały się na rozpoczęcie partnerskiej współpracy.

Europejska Unia Wspólnot Polonijnych /EUWP/ objęła tym samym patronat nad, utworzonym w ubiegłym roku w Szczecinie, uniwersyteckim Ośrodkiem Studiów i Badań Polonijnych i będzie wspierać cele jego działania w: organizowaniu badań naukowych w miejscach działalności organizacji członkowskich Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych; rozpowszechnianiu osiągnięć pracowników i studentów Uniwersytetu Szczecińskiego /US/ w miejscach działalności swych organizacji członkowskich oraz w realizacji zadań ustalonych przez Radę Programową Ośrodka Studiów i Badań Polonijnych US.

US i EUWP powołały też do życia Radę Programową Ośrodka Studiów i Badań Polonijnych, na czele której stanął rektor US prof. zw. dr hab. Zdzisław Chmielewski z dwoma wiceprzewodniczącymi: panią Helena Miziniak – prezydentem EUWP i prof. dr hab. Jackiem Leońskim – kierownikiem Ośrodka Badań i Studiów Polonijnych. Umowa zawarta została na czas nieograniczony.

XII Polski Bal w Holandii pod hasłem „RAZEM w EUROPIE”
Rekordowa suma niecałe 11 00 tysięcy euro- 52 tysięcy złotych – to przychód z loterii na cel dobroczynny Polskiego Balu w Holandii, zorganizowanego w sobotę 14 lutego br. nadmorskim kurorcie Noordwijk pod Hagą.
Tegoroczną imprezę opatrzono hasłem "Razem w Europie" i by uczcić poszerzenie Unii 1 maja br. Przed Grand Hotel Huis Ter Duin zawisły polskie flagi, a w balowej sali Pique – gdzie bawiło się 115 par - obok polskiej bandery widniała unijna z żółtymi gwiazdkami.
W pięciogwiazdkowym Grand Hotel Huis Ter Duin odbył się już dwunasty Polski Bal organizowany
Stowarzyszenie Ekspertów Polskich w Holandii - STEP. Dzieki tejże organizacji Polskie Bale stały się nieodłączną częścią życia polonijnego w Holandii ostatnich 12 lat.

Stowarzyszenie Ekspertów Polskich przyznaje także tytuły Honorowego Przyjaciela Polonii holenderskiej. W tym roku to wyróżnienie otrzymała Grażyna Nowodworska De Laat, która od 15 lat zajmuje się pracą społeczną na rzecz adopcji polskich dzieci w Holandii. „Grażyna Nowodworska de Laat nie tylko sama adoptowała trójkę dzieci, a to także dzięki niej aż ponad 100 polskich trudnych dzieci z rodzin alkoholików znalazło w ciągu tylko ostatnich 6 lat rodzinne ciepło w Holandii” - powiedziała Małgorzata Bos-Karczewska, prezes STEP-u, wręczając laureatce dyplom.

Celem dorocznej zabawy jest także zbieranie pieniędzy na cele charytatywne jak dom dziecka w Gryźlinach (woj. warminsko-mazurskim), osoby i dzieci niepełnosprawne w Jantarze (Żuławy) i Nowym Sączu. Zebranie rekordowej sumy umożliwiła szczodrość firm ubezpieczeniowych: Eureko i PZU oraz Gregoruitzendbureau - agencji pracy dla Polaków w Holandii, którzy wnieśli dodatkowe datki uzupełniając przychód z loterii rzędu 1640 euro.

Stowarzyszenie Ekspertów Polskich zostało założone w 1991 roku przez grupę Polaków mieszkających w Holandii. Jego celem poza działalnością charytatywną jest wspieranie i pogłębianie polsko-holenderskich kontaktów gospodarczych, kulturalnych oraz promocja Polski w Unii Europejskiej, a także działalność informacyjna na rzecz Polaków w Holandii. STEP zaprasza na strony www.polonia.nl.

Wybory w Stowarzyszeniu Bema

14 lutego br. w największej i najstarszej organizacji polonijnej na Węgrzech - Stowarzyszeniu Kulturalnym im. gen. Józefa Bema - miało miejsce Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Prawie tysięczną liczbę członków stowarzyszenia reprezentowały były przez niespełna 90 osób. Ustępujący zarząd z prezesem Alicją Nagy, zdał relację z wyników osiągniętych w ponad trzyletniej kadencji. W burzliwej dyskusji nakreślono plan zadań stojących przed organizacją w roku bieżącym i najbliższych latach.

Walne Zebranie dokonało wyboru nowego kierownictwa. Prezesem została przedstawicielka młodego - urodzonego na Węgrzech - pokolenia, absolwentka UJ w Krakowie - Karinna Wesołowski. W skład zarządu weszły osoby: Wanda Mészáros, Michał Domszky, Jerzy Kochanowski, Eugeniusz Korek i Alfred Wtulich. 18 lutego zarząd ukonstytuował się wybierając spośród siebie dwóch wiceprezesów i sekretarza. Zostali nimi: Jerzy Kochanowski i Michał Domszky oraz Wanda Mészáros. Korzystając z przywileju zawartego w Statucie, prezes dokooptowała do zarządu Magdalenę Szombati.

Z prac Komisja Promocji Polski i Obrony Godności Narodowej
Przewodniczący tej Komisji, Włodzimierz Dropiński z Belgii ułożył regulamin pracy Komisji i rozesłał go wraz z listem, w którym pisze min.:

...Utworzenie komisji miało pezsprzecznie swoje uzasadnienie, jeżeli weźmiemy na serio pod uwagę, z jednej strony: oszczerstwa, niejednokrotnie miotane w prasie międzynarodowej, czy przez inne śroki masowego przekazu, pod adresem Polski, czy Polaków, a zdrugiej strony: donosłość – tak dla poszczególnego człowieka jak i dla narodu – obrony jego honoru i godności, a tym samym jego dobrego imienia.

Komisja miała swe wstępne posiedzenie, pod moim przewodnictwem, 30 listopada 2003 r. w Londynie. Obecnie nadszedł czas, aby przystąpić do konkretnej realizacji naszego celu. W związku z tym, ułożyłem REGULAMIN, który – jak przypuszczam – określając jasno naszą rolę, ułatwi zadanie każdemu z Członków Komisji.

Życząc Członkom naszej Komisji pozytywnych rezultatów w tej pracy dla dobra naszej wspólne polskiej sprawy, łączę koleżeńskie pozdrowienia.
Włodzimierz Dropiński, Przewodniczący Komisji

Z prac Komisja ds. Oświaty Polonijnej

Krystyna Orłowicz Sadowska, przewodnicząca Komisja ds. Oświaty Polonijnej przy Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, skierowała apel do prezesów wszystkich organizacji członkowskich, w którym czytamy min.

Na V Walnym Zjeździe EUWP w Londynie, który miał miejsce w dniach 29 XI – 1 XII 2003, została powołana Komisja Oświaty Polonijnej.

Na pierwszych roboczych obradach w czasie Zjazdu 30 XI 2003, osoby zaintersowane kwestią oświaty polonijnej dyskutowały na wiele tematów dotyczących nauczania języka polskiego w różnych krajach Europy.Przedstawiono wiele konkretnych tematów do przedyskutowania i propzycję rozpoznania sytuacji oświaty polonijnej w poszczególnych krajach.

W związku z tym, zwracam się z gorącą prośbą o wydelegowanie 1-2 osób odpowiedzialnych za nauczanie języka polskiego, które mogłyby przedstawić stan szkolnictwa polonijnego oraz propozycje i postulaty dotyczące jego rozwoju, Komisji ds Oświaty Polonijnej przy EUWP. Pragnęlibyśmy nawiązać bezpośredni kontakt z tymi osobami.

Taka współpraca jest nieodzowna w celu spełnienia naszych zadań.
Prosimy uprzejmie o nadesłanie w/w sprawozdania do dnia 15 maja 2004.

Opłata składek Członkowskich
Przypominamy uprzejmie o obowiązku opłaty składki członkowskiej Konto bankowe EUWP: IBAN (International Bank Account Number): GB77 AIBK 2383 9408 1880 39

BIC (Bank Identification Code): AIBKGB2L Adres: Allied Irish Bank, Sovereign House, 361 King Street, Hammersmith, London W6 9NA