euwpinfo6.htm

EUROPEJSKA UNIA WSPÓLNOT POLONIJNYCH

List informacyjny nr 6

 

Tadeusz Pilat „NOVINAGĹRD" tel. 0046-418-432302, tel/fax –432394, kom.0046-703-433010

Ängahusvägen 22, 261 76 Asmundtorp, SWEDEN e-mail t.a.pilat@swipnet.se

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,

Przesyłam Wam parę informacji z życia Polonii, które również dzięki Waszej pomocy udało mi się zebrać. W dalszym ciągu proszę o nadsyłanie do listów informacyjnych materiałów w formie elektronicznej, o ważnych imprezach w krajach Waszego zamieszkania.

Tadeusz Adam Pilat

30 kwietnia 2003 r. Wiceprezydent EUWP

Zebranie Sekretariatu EUWP

W dniach 4-6 kwietnia odbyło się w Landskronie w Szwecji zebranie sekretariatu EUWP. Obecni byli członkowie sekretariatu Helena Miziniak, Tadeusz Pilat, Urszula Milczewska i Roman Śmigielski. Z powodu trudności formalnych nie był obecny Tadeusz Kruczkowski. Sekretariat omówił szereg najważniejszych spraw m.in:

Jubileusz EUWP, propozycje zmian statutowych, reorganizacja i regulamin prac sekretariatu, Rada Polonii Świata, współpraca z organizacjami kontynentalnymi, organizacje polonijne w Niemczech, Francji oraz na Białorusi, Litwie i Ukrainie, przepływ informacji, program rządowy, spotkania regionalne, patronat Urszuli Ledóchowskiej, sprawa dyr. Rusaka, stan finansów EUWP.

W oparciu o dotychczasowe składy komisji statutowych oraz późniejsze zmiany i decyzje, Sekretariat powołał Komisję Statutową w Składzie:

Tadeusz Adam Pilat (przewodniczący komisji), Roman Śmigielski, Konrad Sutarski, Michał Bieniasz, Gerwazen Longher i Andrzej Lech. Informację o obradach podaję w skrócie. Sekretarz Urszula Milczewska przygotowuje protokół z zebrania sekretariatu.

Termin Zjazdu EUWP

Sekretariat podjął ostateczną decyzję o terminie Zjazdu EUWP połączonego z obchodami 10-lecia organizacji, odbędzie się w dniach 28-30 listopada 2003 r. Miejsce Zjazdu i Jubileuszu zostanie ogłoszone później w zależności od możliwości finansowych. Prosimy o zarezerwowanie terminu w kalendariach działalności.

Jubileusz TV POLONIA

Telewizja Polonia obchodzi swe dziesięciolecie. Jubileuszowy koncert galowy połączony z obchodami Dnia Polonii i Polaków za Granicą odbędzie się dnia 2 maja w Teatrze Polskim w Warszawie. W czasie Koncertu wystąpią największe gwiazdy polskiej i polonijnej estrady.

Referendum

W dniach 7-8 czerwca odbędzie się w Polsce Referendum akcesyjne do Unii Europejskiej. Część Polonii, a więc obywatele polscy zamieszkali na stałe zagranicą biorą udział w referendum na podobnych zasadach i w takich okręgach jak w czasie wyborów parlamentarnych. Wszelkich informacji o rejestracji głosujących, niezbędnych dokumentach i lokalach wyborczych, udzielają placówki konsularne RP. Jest bardzo ważny jak najliczniejszy udział Polonii w referendum.

Konferencja Promocyjna Polonii Europejskiej

10 maja odbędzie się w Senacie RP konferencja z udziałem marszałków obu Izb, ministra spraw zagranicznych oraz przedstawicieli Polonii z krajów europejskiej piętnastki. Przewidywanych jest około 50 uczestników. Głównym tematem obrad będą formy uczestnictwa organizacji polonijnych w zagranicznej i krajowej promocji akcesji i stowarzyszenia z Unią Europejską. Posiedzeniu przewodniczyć będą marszałkowie Senatu Longin Pastusiak i Sejmu Marek Borowski. Debatę rozpocznie Minister Spraw Zagranicznych, Włodzimierz Cimoszewicz informacją o przebiegu procesu akcesyjnego. Uczestnicy konferencji zostaną również przyjęci przez Marszałków Sejmu i Senatu.

Wybory w Kongresie Polonii Niemieckiej

Od Zbyszka Kosteckiego otrzymałem informację o wynikach wyborów do Kongresu Polonii Niemieckiej, które odbyły się w dniu 08 lutego 2003 roku.
Przewodniczący Zbigniew Kostecki, zastępca Johannes Kempa, II zastępca Marek Bakowski, sekretarz Józef Jabłoński, skarbnik Dorota Kabiesz, członkowie: Zbigniew Katarynczuk, Tadeusz Rogala i Andrzej Schweiger.
Więcej informacji na stronach:http://www.kongres.org/zarzad.htm

Biskup Karpiński delegatem Episkopatu ds. duszpasterstwa emigracji
Biskupi zebrani na 322. zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski wybrali 2 maja swojego delegata ds. duszpasterstwa emigracji - bp Ryszarda Karpi
ńskiego z Lublina. Poprzednio tę funkcję pełnił abp Szczepan Wesoły, który 8 kwietnia przeszedł na emeryturę. Poprzedniego delegata Prymasa Polski ds. duszpasterstwa emigracji wyznaczył Ojciec Święty. Po jego odejściu na emeryturę Stolica Apostolska nie mianowała nikogo na tę funkcję, gdyż zgodnie z nowym prawem kanonicznym organizowanie opieki duszpasterskiej emigracji polskiej należy teraz do kompetencji Konferencji Episkopatu Polski - uzasadnił tę decyzję nuncjusz apostolski w Polsce abp Józef Kowalczyk. Biskupi zdecydowali powierzyć tę funkcję bp. Ryszardowi Karpińskiemu, biskupowi pomocniczemu z Lublina. Inaczej niż poprzedni delegat ds. emigracji, będzie on rezydował w Polsce. Bp Karpiński ma 68 lat. Jest biblistą, od lat zajmuje się sprawami misyjnymi i emigracyjnymi. Przez wiele lat (1971-1985) pracował w Papieskiej Komisji ds. Duszpasterstwa Migracji. Wcześniej był m.in. katechetą w szkole muzycznej w Lublinie, lektorem języka włoskiego i prefektem seminarium. Lubi podróżować i poznawać życie Kościoła w innych krajach, a także korespondować ze znajomymi na całym świecie. Interesuje się też historią Polski w okresie wojny i PRL, a zwłaszcza "białymi plamami". Od 1985 r. jest biskupem pomocniczym w Lublinie.

Wiadomości z Austrii

W dniach 29 - 30 marca 2003 odbył się Walny Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Wspólnoty Polskich Organizacji w Austrii "Forum Polonii". Na Prezesa ponownie został wybrany Andrzej Lech. Zjazd podjął m.in. uchwałę o wystąpieniu do EUWP o udzielenie poparcia w sprawie „utworzenia okręgu wyborczego dla Polaków zamieszkałych za granicą."

2-4 maja 2003 odbędzie się w Grazu - Europejskiej Stolicy Kultury 2003 - V Zlot Polonii Austriackiej. W czasie Zlotu świętowane będzie ; dziesięciolecie "Forum Polonii", Dzień Polonii i Polaków za Granicą , a także rocznica uchwalenia Konstytucji3 Maja. Program Zlotu znajduje się na stronie internetowej Forum.

W dniach 10-12 maja obchodzona będzie w Austrii 58 rocznica wyzwolenia obozów Mauthausen - Gusen. Polonia austriacka będzie tradycyjnie uczestniczyć w tej uroczystości.

Wieści z Ameryki

Prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej, Edward Moskal, wyraził uznanie dla prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego za wysłanie polskich wojsk do Iraku. Weekendowy "Dziennik Związkowy", organ KPA, zamieścił list premiera Leszka Millera do prezesa, utrzymany w pojednawczym tonie i  chwalący KPA za lobbing na rzecz wejścia Polski do NATO. W liście szef polskiego rządu wyraża przekonanie, że negatywna opinia Moskala o Unii Europejskiej wynika głównie z niedoinformowania i stwierdza, że jest gotów do dyskusji na temat Unii. W odpowiedzi na list prezes KPA oświadczył, że Kongres "podtrzymuje swe obawy związane z wprowadzeniem Polski do Unii Europejskiej" i niepokoi się "coraz bardziej antyamerykańskimi tendencjami w politycznych strukturach zintegrowanej Europy". Podkreśla jednak, że KPA "będzie respektował" wynik czerwcowego referendum unijnego. Prezes Moskal wyraził też żal, iż rząd polski dystansuje się od KPA. "Czym można wytłumaczyć fakt, że na obchody świąt narodowych, np. Święta Niepodległości, nie jest do konsulatu generalnego RP w Chicago  zapraszany szef tej organizacji? Czy pan premier nie widzi nic zdrożnego w tym, że na obchody Święta Polonii 2 maja i celebrowanego w konsulacie generalnym nie otrzymuje zaproszenia prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej?" - pyta retorycznie Moskal.

Wiadomości ze Szwecji

Klub Publicystów Polonijnych Stowarzyszenia Dziennikarzy RP przyznał Prezesowi Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji – Marii Jolancie Olsson zaszczytny „Złoty Puchar” za zasługi na polu współpracy z Polonią.

Rządowa Rada ds. Integracji, na wniosek Jolanty Halkiewicz (Wiceprezesa Kongresu Polaków w Szwecji), wybrała Tadeusza Adama Pilata (Prezesa Honorowego Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji) reprezentantem wszystkich organizacji cudzoziemskich w Komitecie Święta Narodowego Szwecji.