VI Zjazd odbedzie sie jesienia 2006 roku!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lista uczestnikow V Zjazdu                    kilka zdjec ze Zjazdu

Protokol z V Zjazdu w opracowaniu ( Aleksander Zajac)

Nowy aktualny program V zjazdu (20.11.2003)

Von: Urszula Milczewska [psko@nat.bg]
Gesendet: Montag, 24. November 2003 20:24
PIĄTEK, 28 listopad
Godz.8.30 -    zbiórka w POSK-u. (238 King Street, London W6, tel. 020 8741 1940) dla uczestników, którzy mieszkają w Hotelu St.Peter’s,  Brook Hotel  oraz w domach prywatnych. Wyjazd autokarem.
Godz. 9.10  -  autokar zabiera uczestników, którzy mieszkają w Beaver Hotel (adres: 57 Philbeach Gardens, London SW5, tel. 020 7373 4553)
Godz. 9.30 - 11.00 -   zwiedzanie Instytutu Polskiego i Muzeum  im. Gen. Sikorskiego, (adres, 20 Princes Gate, London SW7, tel. 020 7589 9249)
Godz. 11.00 – 11.45 -  zwiedzanie Klubu Polskiego “Ognisko Polskie” (adres: 55 Exhibition Road, London SW7, tel. 020 7589 4670)
Godz. 12.30 – 14.00   -  lunch w Ambasadzie Polskiej (adres: 47 Portland Place, London W1)
Godz. 14.45 – 15.15   -     Cmentarz Gunnersbury.  Pomnik ofiar Katynia;
Godz. 16.00  -   powrót do POSK-u.
Godz. 17.30 -    rozpoczęcie Jubileuszowego Zjazdu; lampka sherry.
Godz. 18.00 –    Oficjalne rozpoczęcie Zjazdu. 
Godz. 20.00 –    Uroczysta Kolacja
Uwaga goście Beaver Hotel:
Prosimy o zabranie ze sobą zmiany ubrania na wieczorne  przyjęcie, bo nie będzie możliwości powrotu do hotelu !!!

 

V Zjazd EUWP Londyn 29-30 listopada 2003 r.
Ramowy Program Zjazdu

Sobota 29.11.2003
Godz. 9.00 - Rejestracja

Sesja Inauguracyjna

Godz.10.00 – 10.30

1. Inwokacja
2. Oficjalne otwarcie Zjazdu – Prezydent H.Miziniak
3. Wybór Prezydium V Zjazdu EUWP

a. Przewodniczącego
b. Sekretarzy (2)
c. Asesorów (2)
d. Komisji Skrutacyjnej
e. Przewodniczących Komisji
f. Komisji Wnioskowej

II. Sesja Sprawozdawcza
Godz.10.45 – 13.00

1. Sprawozdanie z działalności Sekretariatu
2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
3. Dyskusja nad sprawozdaniami
4. Udzielenie absolutorium ustępującym władzom EUWP
5. Przyjęcie nowych członków do EUWP
6. Regulamin pracy Sekretariatu
7. Dyskusja nad projektem Komisji Statutowej
i wprowadzenie zmian do Statutu

Godz. 13.00 – 14.15 Obiad
Godz. 14.15 – 15-00 Zwiedzanie Instytutu im. J. Piłsudskiego

III. Sesja Wyborcza

Godz.15.00 – 15.45

Wybór nowych władz

a. Prezydenta EUWP
b. Zatwierdzenie Sekretariatu
c. Komisji Rewizyjnej

Godz.15.45 – 18.00

IV. Sesja Programowa 1
1. Powołanie Komisji - praca w Komisjach

Komisja do spraw oświaty polonijnej

Komisja do spraw obrony dobrego imienia Polski i Polaków

Komisja do spraw młodzieży i współpracy z organizacjami katolickimi

Rozszerzenie EUWP o przedstawicieli organizacji branżowych

Godz. 18.00 – 19.00 Kolacja
Godz. 19.00 – 21.00

2. Sprawozdania z Komisji, wnioski, dezyderaty

Niedziela 30. 11. 2003

IV. Sesja Programowa 2
Godz. 9.30. – 11.30

Ośrodek Studiów i Badań Polonijnych Uniwersytetu Szczecińskiego - prof. dr hab. Jacek Leoński
Plan pracy na przyszłą kadencję
Wolne wnioski
Podsumowanie obrad
Zamknięcie obrad


-------------------------------------------------------------------------------------------------------

pierwszy program!  nieobowiazujacy!!!

V Zjazd EUWP Londyn 29-30 listopada 2003 r.
Ramowy Program Zjazdu

Sobota 29.11.2003
Godz. 9.00 - Rejestracja

Sesja Inauguracyjna
Godz.10.00 – 10.30

1. Inwokacja
2. Oficjalne otwarcie Zjazdu – Prezydent H.Miziniak
3. Wybór Prezydium V Zjazdu EUWP

a. Przewodniczącego
b. Sekretarzy (2)
c. Asesorów (2)
d. Komisji Skrutacyjnej
e. Przewodniczących Komisji
f. Komisji Wnioskowej

II. Sesja Sprawozdawcza
Godz.10.45 – 13.00

1. Sprawozdanie z działalności Sekretariatu
2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
3. Dyskusja nad sprawozdaniami
4. Udzielenie absolutorium ustępującym władzom EUWP
5. Przyjęcie nowych członków do EUWP
6. Regulamin pracy Sekretariatu
7. Dyskusja nad projektem Komisji Statutowej
i wprowadzenie zmian do Statutu

Godz. 13.00 – 14.15 Obiad
Godz. 14.15 – 15-00 Zwiedzanie Instytutu im. J. Piłsudskiego

III. Sesja Programowa
Godz.15.00 – 15.45

1. Ośrodek Studiów i Badań Polonijnych Uniwersytetu Szczecińskiego - prof. dr hab. Jacek Leoński

Godz.15.45 – 18.00

2. Powołanie Komisji - praca w Komisjach
Komisja do spraw oświaty polonijnej
Komisja do spraw obrony dobrego imienia Polski i Polaków
Komisja do spraw młodzieży i współpracy z organizacjami katolickimi
Rozszerzenie EUWP o przedstawicieli organizacji branżowych

Godz. 18.00 – 19.00 Kolacja
Godz.19.00 – 21.00

3. Sprawozdania z Komisji ,wnioski, dezyderaty

Niedziela 30. 11. 2003    IV. Sesja Wyborcza

Godz. 9.30. – 11.30

Podsumowanie obrad
Wybór nowych władz

a. Prezydenta EUWP
b. Zatwierdzenie Sekretariatu
c. Komisji Rewizyjnej

Plan pracy na przyszłą kadencję
Wolne wnioski
Zamknięcie obrad