Etobicoke  
Swiatowe Zjednoczenie Polek w Wolnym Swiecie
(22.02.2003)
Polish Womens Federation inthe Free World
7 Inchliffe Cres., Etobicoke, ON M9P 2M9 Canada
Tel.: +1-416-245-5825, Fax: +1-416-245 91814,
E-mail: aszufnara@hotmail.com

Projekt IV Swiatowego Zjazdu Zjednoczenia Polek w opracowaniu!!!

Toronto 17.02.03

Szanowny Panie
25 lat temu w Toronto, z inicjatywy Pani Inz. Marii Krupkiej z Australii,
zostało stworzone
Swiatowe Zjednoczenie Polek w Wolnym Swiecie, organizacja zrzeszająca
kobiece organizacje polonijne, we wszystkich krajach poza granicami Polski.

Celem Swiatowego Zjednoczenia Polek jest utrzymanie łączności i koordynacji poszczególnych organizacji Polek , uaktywnienie udziału w akcjach na rzecz Kraju, jak i pracy społecznej i kulturalnej poza granicami Polski. Wzajemne służenie radą i pomocą, dzielenie się doświadczeniem oraz uzgadnianie działania na forum światowym, jak i obrona dobrego imienia polskiego.

Dotychczas odbyły się III Zjazdy Swiatowego Zjednoczenia Polek; W 1978 w Toronto, 1984 w Londynie , 1992 w Krakowie.
Chciałabym wspomnieć, że na III Swiatowym Zjeżdzie Zjednoczenia Polek , 17
sierpnia 1992 w Krakowie, mandat przewodniczenia tej Organizacji, przekazano Federacji Polek w Kanadzie i jej przewodniczącej P. Alinie Kozłowskiej–Kennedy z Toronto.W ciągu ostatnich lat, zdrowie p. Kennedy nie pozwoliło jej na aktywne branie udziału w pracach społecznych i siłą rzeczy, sprawa Swiatowego Zjednoczenia Polek , została zaniedbana.

Zarząd Główny Federacji Polek , ja jako przewodnicząca i obecnie pełniąca obowiązki przewodniczącej Swiatowego Zjednoczenia Polek ,chciałybyśmy wznowić aktywność tej organizacji, przez odnowienie kontaktów z Polskimi Organizacjami Kobiecymi i w rezultacie zorganizować IV Swiatowy Zjazd Zjednoczenia Polek.

Bardzo proszę o przekazanie tego listu, lub podanie nam aktualnych adresów kobiecych organizacji na terenie Pana/Pani kraju, i podanie nam aktualnych adresów tych organizacji.

Naszym pierszym zadaniem jest stworzenie na interniecie Ośrodka Informacyjo-koordynacyjnego, w celu zbierania i przekazywania informacji o imprezach kulturalnych, konferencjach , grantach, stypendiach dla młodzieży, możliwości pracy.

Chciałybyśmy przedstawić sylwetki ciekawych osób polskiego pochodzenia, stworzyć ośrodek pomocy . Szczególnie zależy nam na młodzieży polonijnej, którą chciałybyśmy zainteresować informacjami na polu; artystycznym, biznesowym i naukowym .

Bedziemy bardzo wdzięczne za kontakt i uwagi – jakimi problemami należy się zająć i jakie sprawamy są najważniejsze dla Polonii w poszczególnych krajach zamieszkania.

Z poważaniem
Anna Szufnara
Przewodnicząca
Federacji Polek w Kanadzie