POLJSKA  KULTURNA  UDRUGA  “MIKOŁAJ  KOPERNIK” u Zagrebu

POLSKIE  TOWARZYSTWO   KULTURALNE  “MIKOŁAJ  KOPERNIK“                      w Zagrzebiu

 

        Informacja  o organizacji polonijnej w Chorwacji

1.       W Chorwacji mieszka ok. 2500 Polaków; największe skupiska polonijne znajdują się

      w Zagrzebiu i jego okolicy w Rijece, na półwyspie Istria, w Splicie, Osijeku.

2.       Organizacja polonijna: Polskie Towarzystwo Kulturalne "Mikołaj Kopernik" w Zagrzebiu

- adres siedziby głównej (tymczasowej, prywatnej -  z braku lokalu):

Polskie Towarzystwo Kulturalne "Mikołaj Kopernik"

ul. Maretićeva 6

10020 Zagrzeb,  Chorwacja

tel/fax:00385(0)1/ 66 72 947

- przewodnicząca: Walentyna Lončarić  tel/fax: 00385(0)1/6672947,                                                                  e-mail: kopernikzg@yahoo.com ;   kopernik@zg.hinet.hr

- wice-przewodnicząca: Krystyna Simić  tel/fax: 00385(0)1/6641085,                                                                 e-mail: krystynasimic@yahoo.com

- wice-przewodnicząca: Lidia Cieślińska-Živčić  tel/fax: 00385(0)1/6641905 ,                                                 biuro: tel. 00385(0)1/4684202 , fax.  /4683128

- sekretarz: Janina Wojtyna-Welle  tel: 00385(0)1/ 6676564

    biuro: tel. 00385(0)1/4834579.

3.       PTK „Mikołaj Kopernik” zostało zarejestrowane  w 1990 r. i posiada osobowość prawną. Towarzystwo zrzesza  ok. 150 członków.

Działalność  organizacji  określa statut:

a) Zrzeszanie przedstawicieli narodowości polskiej i ich przyjaciół

b) Propagowanie kultury polskiej i obyczajów

c) Prowadzenie działalności:

         kulturalnej - organizowanie imprez związanych z obchodami świąt kościelnych i narodowych, rocznic historycznych, koncertów, wystaw,  wycieczek , pikników

         .oświatowej - sobotnia szkółka języka polskiego, projekcje filmowe i video,

         humanitarnej - pomoc członkom Towarzystwa znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej

         pielęgnowanie miejsc pamięci narodowej

         współpraca z innymi środowiskami polonijnymi w Chorwacji i w świecie

         współpraca z  instytucjami kulturalnymi  i oświatowymi  jak również z organizacjami innych mniejszości narodowych w Zagrzebiu.

Msze w j. polskim w kościele św. Katarzyny.

4.       Źródła finansowania Towarzystwa: składki członkowskie (15,- kn miesięcznie), dobrowolne datki,  dochody z imprez,  dotacje Stowarzyszenia «Wspólnota Polska».

5.       PTK "Mikołaj Kopernik" wydaje kwartalnie  «Biuletyn informacyjny».

W   każdy pierwszy piątek miesiąca o godz. 1700  ul. Vodovodna 15a

(lokal  - Mađarska Zajednica)  odbywają się spotkania członków Towarzystwa.

Serdecznie zapraszamy!

 

Jednocześnie informujemy, że w Rijece działa Towarzystwo Kulturalne „Fryderyk Chopin” ul. Korzo 35.

Zarząd    PTK "Mikołaj Kopernik" w Zagrzebiu

 

Numer rejestracyjny:  00001028

Konto bankowe w HRK:   Zagrebačka banka Zagreb   30102-678-117862

Konto dewizowe:  Varaždinska banka Zagreb   34800-620-16-7-41-28199-3-31