KONWENT

ORGANIZACJI POLSKICH W NIEMCZECH

CHRZEŚCIJAŃSKIE CENTRUM KRZEWIENIA KULTURY, TRADYCJI I JEZYKA POLSKIEGO W NIEMCZECH T.z.,

 KONGRES POLONII NIEMIECKIEJ T.z., POLSKA RADA W NIEMCZECH - ZRZESZENIE FEDERALNE T.z,

                                                                                                                                             

W. Pan                                                                                                Berlin, 04.04.2001 r.

Prof. dr hab. Jerzy Buzek
Prezes Rady Ministrów
Aleje Ujazdowskie  1/3, 00-583 Warszawa
Faks: 0048 22 6286846

Szanowny Panie Premierze,

17-go czerwca br. minie dziesiąta rocznica podpisania polsko-niemieckiego „Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy”. Traktatu, który miał regulować prawa mniejszości niemieckiej w Polsce oraz polskiej grupy w Niemczech, a także otworzyć drogę do finansowania polskich organizacji w Niemczech (zapisy art. 20 - 22).

O stopniu jego realizacji mogło się ostatnio przekonać prezydium sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą podczas swojej listopadowej wizyty w Niemczech. Jej rezultatem był skierowany na ręce Pana Premiera dezyderat nr 10 w sprawie sytuacji grupy polskiej zamieszkałej w Niemczech (DSPR 4402-2/01), w których komisja zwraca się do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, aby w swych rozmowach z władzami niemieckimi doprowadził do:

-          zagwarantowania warunków do nauki języka polskiego w różnych formach: zarówno w niemieckim systemie szkolnym, jak i w systemie pozaszkolnym;

-          zagwarantowania warunków do utrzymania tradycji i kultury polskiej, czego niezbędnym warunkiem są środki wspierające rozwój prasy, dostęp do radia i telewizji, funkcjonowania domów polskich, chórów, zespołów kulturalnych i polonijnych;

-           przedłożenia propozycji powołania fundacji wspieranej przez państwo niemieckie, umożliwiającej finansowanie oświaty i działalności kulturalnej Polaków w Niemczech.

Niestety od momentu naszego ostatniego spotkania w Berlinie (10.11.1999 r.) sytuacja nasza nie uległa poprawie. Pomimo przyrzeczeń Kanclerza Schrödera nie doszło do spotkania Konwentu z Ministrem Naumannem. Nic nie wskazuje również na to, że dojdzie do spotkania Konwentu z obecnym Ministrem Julianem Nida – Rümelinem, ponieważ urzędnicy Pełnomocnika Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów podjęli rozmowy z naczelnymi organizacjami polonijnymi, pomijając celowo Konwent Organizacji Polskich w Niemczech.

W tej sytuacji zwracamy się z gorącym apelem do Pana Premiera, żeby podczas swojej wizyty w Berlinie poruszył problemy Polonii niemieckiej i przypomniał Kanclerzowi Schröderowi o danej obietnicy spotkania Ministra - Pełnomocnika Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów z Konwentem Organizacji Polskich w Niemczech.

Z wyrazami szacunku

 Do wiadomości:

Aleksander Zając                                                                                                                                          Ambasador RP – Jerzy Kranz

                                                   Przewodniczący sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą – Ryszard Czarnecki