bralbum.htm  strona w budowie


Sliwowska-Bartsch Aleksandra
Dom POLONIA
olenka@domain.com.br

Rizio Wachowicz
Prezes Braspol
braspol@braspol.com.br

ks  Benedito Grzymkowski
Rektor Polskiej Misji 
Katolickiej w Brazyli
BGrzymkowski@aol.com 

Marian Kurzac
Sekretarz Generalny 
USOPAL - prezes Uniao J.
mkurzac@brturbo.com.br