BOSNIA I HERCEGOWINA (ba)

Towarzystwo Przyjazni Bosniacko-Polskiej
ul. Zlatikusa 5, Sarajevo,
Fax: +387-71 44 02 60

Wspolnota Obywateli Polskiego pochodzenia  czlonek rps
Tuzla                      
(29.09.2002)                         czlonek euwp
Branka Ilic -   Prezes
Stupine B-5 ul. 6 (19)
E-mail: partner@partner.ba

Album dzialaczy polonijnych

 

E-mail: polsa@lsinter.net
Stowarzyszenie obywateli polskiego pochodzenia "POLSA" Sarajewo w Bosni i Hercegowinie.
Tel.: +387 33 200 531 (od godz 9-17),  Tel.: +387 33 440 107 (po godz. 17 tej), Tel. kom. +387 61 251 479
Irmina Cengic

Stowarzyszenie Obywateli Polskiego Pochodzenia
"POLSA" SARAJEWO
- członek RPS i EUWP -

Stowarzyszenie Obywateli Polskiego Pochodzenia "POLSA" Sarajewo zostało założone w grudniu 2000 roku. Jest to organizacja pozarządowa, działającą na terytorium Federacji Bośni i Hercegowiny.

Prezesem Stowarzyszenia jest Irmina Cengic.

Stowarzyszenie prowadzi działalność kulturalno-oświatową w celu pielęgnacji polskiej kultury, języka i tradycji. Organizuje polskie uroczystości z udziałem bośniackiej ludności i w ten sposób szerzy polską kulturę nie tylko w polskim środowisku, ale także w bośniackim.

Każdego roku Stowarzyszenie organizuje uroczystości z okazji 3 Maja, Narodowego Święta Niepodległości RP 11 Listopada, Świąt Bożego Narodzenia, w których zawsze biorą udział honorowi goście z ambasady, przedstawiciele ze Wspólnoty Obywateli Polskiego Pochodzenia Tuzla, przedstawiciele kościoła katolickiego oraz inni.

Stowarzyszenie organizuje również wieczory polskiej muzyki i poezji z udziałem naszej młodzieży.

Przynajmniej dwa razy w roku organizujemy ciekawe wycieczki krajoznawcze.
Wielk
ą rolę w działalności Stowarzyszenia odgrywa prowadzenie całorocznego kursu języka polskiego.

Działalność Stowarzyszenia popiera przede wszystkim "Wspólnota Polska" z Warszawy, ponadto Ambasada RP w Sarajewie, Kościół Św. Antoniego w Sarajewie oraz Instytut Adama Mickiewicza z Warszawy.