"Stowarzyszenie Menedżerów i Animatorów Kultury "Animacja"
nawiąże kontakt z organizacjami, instytucjami i osobami prywatnymi
zainteresowanymi  organizacją imprez kulturalnych -
wyjazdowych spektakli teatralnych, recitali autorskich, koncertów itp. w całej Europie i Ameryce Północnej (Kanada i USA). Prosimy o kontakt: e-mail: info@animacja.tc.pl; www.animacja.tc.pl; Tel.: +48-603 61 61 54"