(nanies. 13.01.2001)

http://www.rbnp.republika.pl

  ŚWIATOWA RADA BADAŃ NAD POLONIĄul. Estkowskiego 13   66-400 Gorzów Wlkp.  Poland    +48-95-720-53-11 w. 293  fax (95)722-58-22

  “Przyszłość i teraźniejszość Polaków na Wschodzie”

  Rada zaprasza do wzięcia udziału w VII konferencji na w/w temat w dniach 7-8 maja 2001 r. w Gorzowie Wielkopolskim.

  Celem konferencji jest:
1.      
Zbilansowanie wyników badań prowadzonych przez badaczy nad losem Polaków żyjących w Rosji oraz w krajach, które wyłoniły się po rozpadzie z sowieckiego imperium, oraz
2.      
Określenie dalszych potrzeb w tym zakresie. 

  By ten cel osiągnąć, Rada zwraca się do wybitnych historyków, politologów i przedstawicieli innych dyscyplin naukowych z zaproszeniem do wzięcia udziału w tej konferencji.  Tematyka referatów jest otwarta, choć witane są referaty na temat oceny polityki III RP wobec Polaków na Wschodzie, czyli dawnych Kresach.

·         Referaty zostaną opublikowane w VII Tomie Prac Naukowych Rady.

·         Objętość referatu do 10 stron formatu A4 wraz z przypisami.

·         Tekst należy przesłać w MS Word na dyskietce do dnia 1 marca 2001 r. na adres:

ŚRBnP Sekretarz Generalny

Prof. Dr habil. Marek Szczerbiński

ul. Estkowskiego 13,

66-400 Gorzów Wielkopolski

·         Należy załączyć czek/przekaz pieniężny na koszt rejestracji: uczestnicy z Zachodu-$30 USD, ze Wschodu-bezpłatnie, z Polski – 30 zł.

·         Koszty zakwaterowania i wyżywienia są bezpłatne ponieważ są sponsorowane przez Dyrekcję Hotelu Mieszko w Gorzowie Wlkp.