2005infonr 6(14)

240 KING STREET LONDON W 6 ORF GREAT BRITAIN

 

Wszelkie adresy pocztowe i internetowe oraz numery telefonów i faksów do członków sekretariatu, jak również numer konta bankowego EUWP znajdują się na stronach internetowych EUWP: www.euwp.org Strony te są prowadzone przez Sekretarza Generalnego EUWP, Romana Śmigielskiego.

 

Listy Redaguje: Tadeusz Adam Pilat

Wszelką korespondencję w sprawie „Listów informacyjnych” prosimy przesyłać na adres: „NOVINAGĹRD” Ängahusvägen 22, 26176 Asmundtorp, SWEDEN

tel.0046-418-432302, tel/fax –432394, tel.kom.0046-703-433010, e-mail t.a.pilat@semera.se

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,

W liście zamieszczamy informacje i dokumenty, które nadpłynęły pod koniec maja i na początku czerwca. Raz jeszcze zwracam uwagę na zmianę terminu Rady Prezesów w Budapeszcie. Ze względu na okres wakacyjny następny list zostanie wydany na początku sierpnia. Łączę serdeczne pozdrowienia i życzę wszystkim pogodnych i spokojnych urlopów wakacyjnych.

 

Czerwiec - 2005 r. Tadeusz Adam Pilat

Wiceprezydent EUWP

 

Rada Prezesów w Budapeszcie

Rada Prezesów EUWP odbędzie się w Budapeszcie w dniach 14 – 16 października 2005 r. Przewidywane przyjazdy prezesów w czwartek (13/10) i w piątek przed południem. Początek obrad w piątek (14/10) o godzinie 14.00 Zakończenie obrad w sobotę (15/10) o godzinie 19.00. Przypominamy, że udział w posiedzeniu Rady Prezesów biorą wyłącznie prezesi organizacji członkowskich EUWP.

IV Międzynarodowa Konferencja Polonijna w Szczecinie

Przypominamy, że Uniwersytet Szczeciński oraz Europejska Unia Wspólnot Polonijnych organizują IV Międzynarodową Konferencję Polonijną „Europa polskich ojczyzn”, która odbędzie się w Szczecinie w dniach 22 – 24 września 2005 roku. Wszelkich informacji o konferencji udziela: red. Leszek Wątróbski – tel. 444 11 50; e-mail: leszek.watrobski@univ.szczecin.pl ;70-453 Szczecin, ul. Jedności Narodowej 22a. Opłata konferencyjna wynosi 150 Euro. Formularz zgłoszenia należy przesłać na adres red. Leszka Wątróbskiego w terminie do 30 sierpnia 2005 roku z dopiskiem Konferencja „Europa polskich ojczyzn”. Teksty referatów i wystąpień należy dostarczyć w wersji elektronicznej w edytorze word w terminie do 30 sierpnia 2005.

Wiadomości z Danii

Kandydatura 30 marca br. duńska Konserwatywna Partia Ludowa zgłosiła kandydaturę przewodniczącego Federacji Organizacji Polskich i Polsko-Duńskich w Danii „Polonia” Romana Śmigielskiego do wyborów do Rady Miejskiej stołecznej gminy Frederiksberg. Wybory odbędą się 15 listopada.

 

Polonia  Duńska  czyta  dzieciom  baśnie  H.C. Andersena Z inicjatywy Elżbiety Dobosz z Redakcji Polskiej w Kopenhadze Towarzystwo Krzewienia  Oświaty Polskiej w Danii organizuje w dniach od 1 czerwca do 31 grudnia 2005 w ośrodkach nauczania języka polskiego na terenie całej Danii akcję pod hasłem „Polonia Duńska czyta dzieciom baśnie H.C Andersena”. Inspiracją dla podjęcia tych działań jest odbywająca się obecnie w Polsce kampania społeczna „Cała Polska Czyta Dzieciom” pod patronatem Fundacji ABCXXI. Redakcja Polska i TKOP w Danii pragnie w ten sposób przenieść tak trafną i pożyteczną akcję poza granice Polski. Wszędzie tam gdzie język polski, kultura polska i szczęście polskich dzieci jest naszą odpowiedzialnością i przyszłością naszego narodu. Miłym akcentem rozpoczęcia naszej akcji jest włączenie programu „Czytających Szkół” przez Szkołę Przedmiotów Ojczystych w Kopenhadze. Mamy nadzieję, że Polonia w innych krajach podejmie podobną akcję.

VII Polski Festiwal w Wielkiej Brytanii

Zapoczątkowany w 1999 roku Polski Festiwal w Bletchley Park stał się doroczną tradycją. Bletchley Park w czasie II Wojny Światowej był ściśle tajnym centrum brytyjskiej kryptologii w którym prowadzone były prace nad złamaniem kodów Engimy, dzięki pomocy polskich matematyków. Tablica upamiętniająca osiągnięcie polskich kryptologów, została odsłonięta przez Księcia Kentu w lipcu 2002. Organizowany przez Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii Festiwal ma na celu dokumentować obecność polskiej społeczności na Wyspach Brytyjskich, uświadamiać zarówno brytyjskiej jak i polskiej społeczności kulturę, osiągnięcia, piękno a także historię Polski. Festiwal jest największą świecką imprezą polonijną i miejscem dorocznych spotkań. Tegoroczny VII Polski Festiwal będzie imprezą dwudniową:

Sobota 16 lipca, POSK, 238-246 King Street, London W6 ORF

Wystawa graficzno-fotograficzna i konferencja historyczno-naukowa pt.”Wkład Polski w obronę Wielkiej Brytanii, spotkanie z wykładowcami i weteranami II wojny światowej.

Niedziela 17 lipca, Stoke Poges, Slough

Wystawa „Zakończenie II wojny światowej”, program rozrywkowy: muzyka, tańce, śpiew, musztra wojskowa z czasów armii napoleońskiej, program sportowy: piłka nożna, rozgrywki o Puchar Przechodni Festiwalu. Program dla dzieci: konkurs „Od przedszkola do Opola”. W południe celebrowana będzie polowa Msza Święta. Stoiska organizacji, instytucji, wydawnictw i firm promujących swoje usługi i produkty. Polskie potrawy i delikatesy. Nowość tego to „Targi Pracy”, z udziałem tłumaczy którzy będą służyli pomocą przy wypełnianiu kwestionariuszy.

Adress Festivalu: Ośrodek Stowarzyszenia Stowarzyszenia Polskiego „Gryf”,

Stoke Poges, Slough (k.Windsor) Tel: O1753 525 668 Kontakt: Maria Kruczkowska-Young

 

Akcja Komisji ds. Oświaty EUWP

Europejska Unia Wspólnot Polonijnych stała się platformą dla zbliżenia skupisk polonijnych w Europie, poznania zasłużonych organizacji, ich wieloletnich działalności i osiągnięć. Warto, aby tę spuściznę przekazać naszym dzieciom, które w nowych strukturach europejskich będą miały do spełnienia dalsze zadania. Kontakty i działalności między organizacjami poszczególnych krajów sprzyjają promocjom kulturalnym i oświatowym na planie europejskim.

Komisja ds. Oświaty opracowała program „Język Polski bez granic”, pozwalający uświadomienie polonijnej młodzieży szkolnej, jak ważnym „łącznikiem” jest język polski. Pierwszym doświadczeniem zbliżenia polonijnej młodzieży jest wymiana pedagogiczna 22 osobowych grup z Francji i Węgier.

22 maja, grupa młodzieży w wieku 10 – 15 lat, pod opieką nauczycielek, wylądowała na lotnisku w Budapeszcie. W ciągu tygodniowego pobytu i wspólnych zajęć, dzieci porozumiewały się wyłącznie w języku polskim. Odkrywały polskie rodziny żyjące na Węgrzech, przejawy łączenia kultur polskiej i węgierskiej poprzez pomniki wspólnej historii, muzykę, a także kuchnię. Zapoznały się również z systemem szkolnym. Grupa dzieci z Francji została przyjęta w Ambasadzie RP w Budapeszcie. Wspólna uroczystość zakończenia roku szkolnego w Ogólnokrajowej Szkole Polskiej na Węgrzech, pod dyrekcją Pani mgr Ewy Rónay, miała wymiar europejski. W programie artystycznym, przeplatały się trzy kultury wyrażane poezją i pieśnią. Język polski był „łącznikiem” i podmiotem tego spotkania.

5 czerwca przyleciała grupa młodej Polonii z Węgier, aby ponownie spotkać swoich korespondentów, odkrywać Paryż, jego piękno i historię w języku polskim. Tygodniowy pobyt zawierał program ściśle związany z edukacją poprzez komunikację językową i odkrywczą. Wieczór polski z bogatym programem poetycko-teatralnym w Collčge Les Hauts Grillets w Saint Germain en Laye, był sprawdzianem językowym dla wykonawców, ale również i dla młodych gości z Węgier.

Program zwiedzania Paryża pod kątem najważniejszych poloniców rozpoczął się wizytą w Ambasadzie, gdzie młodzież i opiekunowie powitani przez Konsula Generalnego i Ambasadora RP we Francji zwiedzali przepiękne salony. Następnie zapoznali się z historią i zwiedzili Bibliotekę Polską, dom Marie Curie Skłodowskiej, Szkołę Polską, Kościół Polski, Pomnik Adama Mickiewicza oraz główne zabytki Paryża gdzie uczniowie odnajdywali polskie ślady i nazwiska sławnych Polaków. A wszystko po to, aby szeroko pojęta kultura europejska nie zatraciła swego narodowego wątku.

Akcja tej wymiany odbyła się dzięki inicjatywie Krystyny Orłowicz Sadowskiej i Ewy Rónay z Komisji ds. Oświaty przy EUWP przy współpracy nauczycieli – wychowawców, którzy włączyli się w organizację i realizację programów. Naprzeciw wyszli rodzice, którzy zrozumieli wagę tej wymiany, ponieśli koszty przelotu, gościli i opiekowali się nawzajem korespondentami swoich dzieci. Natomiast wsparcia finansowego dla pobytu dzieci z Węgier w Paryżu, udzieliło Stowarzyszenie kulturalno – oświatowe Nazareth Famille.

Celem tej wymiany polonijnej młodzieży szkolnej, jest głębsze uświadomienie wartości języka polskiego. Wiele dzieci uczy się go z woli rodziców, ale chodzi o to, aby jak najwcześniej dziecko zrozumiało, że język ten jest również bardzo ważnym „oknem” zjednoczonej Europy. Nawiązały się przyjaźnie oraz kontakty między rodzinami, które zaowocują w przyszłości i prowadzą niewątpliwie do upowszechnienia szerszej wiedzy historycznej polskiej emigracji w Europie.

 

Artykuł o sytuacji na Białorusi w „Życiu Warszawy”

Podajemy poniżej fragmenty artykułu Pawła Szaniawskiego z „Życia Warszawy”, z dnia 14 czerwca. Cały artykuł (narazie bezpłatnie) znajduje się na linku : 

http://www.zyciewarszawy.pl/apps/a/tekst.jsp?place=zw2_a_ListNews1&news_cat_id=1030&news_id=64931

Piąta kolumna Łukaszenki. MSZ od lat tolerowało uległego wobec lokalnych władz szefa Związku Polaków na Białorusi Tadeusza Kruczkowskiego mimo sygnałów, że działał na szkodę organizacji, którą kierował. Dotarliśmy do wewnętrznych dokumentów białoruskiego Komitetu ds. Religii i Narodowości. Wynika z nich, że w ubiegłym roku Kruczkowski i ówczesny prezes Rady Naczelnej ZPB Konstanty Tarasiewicz za plecami polskiej ambasady, a nawet pozostałych członków Zarządu związku, zabiegali w administracji prezydenta Białorusi o podporządkowanie miejscowym władzom Domów Polskich w tym kraju. Na ich budowę lub zakup oraz remonty prawie 11 mln zł z polskiego budżetu przekazało finansowane przez Senat RP stowarzyszenie Wspólnota Polska.

Prezes z magnetofonem. Przyparty do muru Kruczkowski stwierdził, że jego intencje zostały źle odczytane, a chodziło mu wyłącznie o uzyskanie dodatkowych pieniędzy na działalność Domów. – Już od pewnego czasu patrzyliśmy na panów Kruczkowskiego i Tarasiewicza podejrzliwie. Ostatnie ich działania potwierdzają, że naprawdę chcieli podporządkować Domy Polskie sieci białoruskich domów kultury – mówi prof. Andrzej Stelmachowski, prezes Wspólnoty Polskiej. Zaniepokojenie narastało w miarę jak prezes ZPB mimo upływu kadencji, wbrew statutowi nie zamierzał zwoływać zjazdu i wysyłał petycje do białoruskich władz o arbitralne uznanie, że nadal może pełnić swoje obowiązki. Jednak nawet wtedy niektórzy polscy urzędnicy wspierali nieusuwalnego prezesa....

... jak dowiedzieliśmy się od informatora z Grodna – na jedną z rozmów z konsulem Kruczkowski usiłował wejść z ukrytym magnetofonem, na czym został przyłapany przez pracowników ochrony konsulatu. – To był redakcyjny magnetofon. Nagrywałem wcześniej audycję dla „Głosu znad Niemna” i zapomniałem go wyłączyć – tłumaczy teraz Kruczkowski....

Kruczkowski na ekranie ...Kropkę nad i postawił wyemitowany 13 maja przez reżimową Białoruską Telewizję Państwową film szkalujący pracowników Ambasady RP w Mińsku, w którym Kruczkowski i kilku jego współpracowników występują w roli demaskatorów „wywrotowej” roli polskiej placówki. Dopiero wtedy nasze MSZ zapowiedziało, że osoby łamiące prawa Polaków na Białorusi „muszą liczyć się z konsekwencjami”. ŻW jako pierwsze ujawniło, że owymi konsekwencjami ma być wprowadzenie zakazu wjazdu do Polski dla osób działających na szkodę mniejszości polskiej. Według naszych informacji są wśród nich m.in. byli „działacze” ZPB, redaktor naczelny „Głosu znad Niemna” Andrzej Dubikowski, funkcjonariusze KGB i minister sprawiedliwości Białorusi Wiktor Gołowanow, który grozi delegalizacją polskiej organizacji i domaga się przywrócenia Kruczkowskiego...

W USA nowy prezes Związku Narodowego Polskiego

W piątek 3 czerwca zebrała się w Filadelfii z okazji 125 rocznicy powstania Rada Nadzorcza Związku Narodowego Polskiego. Rada wybrała następcę zmarłego w marcu br. Edwarda Moskala. Nowym prezesem ZNP został Frank Spula, wieloletni współpracownik E. Moskala i najprawdopodobniej kontynuator jego koncepcji kierowania Związkiem.

Związek Narodowy Polski jest największą organizacją wchodzącą w skład Kongresu Polonii Amerykańskiej i jego głównym sponsorem. Utarł się obyczaj powoływania na stanowisko prezesa Kongresu każdorazowego lidera ZNP. Najbliższe wybory prezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej przewidziane są na jesień br. w Waszyngtonie.

http://www.polonia-polska.pl/index.php?id=kr50604

Obelżywy list Maciejkjańca

W związku z oświadczeniem EUWP w sprawie Białorusi, Ryszard Maciejkjaniec skierował do Sekretariatu EUWP list zawierający w kilku zdaniach przeinaczenia i obelgi w stosunku do Prezydent Heleny Miziniak. Tego typu obelżywych tekstów nie cytujemy. Nie jest to pierwsza wypowiedź redaktora „Nowego Czasu” nie mająca nic wspólnego z taktem i kulturą. Już od kilku lat obrzucane są przez niego błotem inne autorytety życia polonijnego.

 

Konferencja nauczycielska w Sankt Petersburgu

W dniach 4-7 maja odbyła się w Sankt Petersburgu międzynarodowa konferencja oświatowa dla nauczycieli języka polskiego w środowiskach polonijnych o temacie: „Tożsamość narodowa a nauczanie języka polskiego”. Omawiano:historię nauczania języka polskiego w środowiskach polonijnych, glottodydaktykę polonistyczną (perspektywy nauczania języka polskiego jako obcego), słowniki, podręczniki, programy w glottodydaktyce, rolę rodziny w nauczaniu języka polskiego,

nauczanie języka polskiego w polonijnych grupach dla dzieci i dla dorosłych oraz rozwój osobowości nauczyciela i ucznia. Oprócz nauczycieli języka polskiego i działaczy polonijnych z Rosji, gośćmi konferencji byli: Tadeusz Adam Pilat, Prezes Honorowy Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji i Wiceprezydent EUWP, Krystyna Orłowicz-Sadowska z Francji, przewodnicząca Komisji Oświaty EUWP i Ewa Rónay, Dyrektor Polskiej Szkoły na Węgrzech.

Przy okazji nadmieniamy, że Ewa Rónay z okazji Święta Narodowego Polski w Warszawie, została za swoją działalność odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi.

Walne Zgromadzenie Federacji Polonii Francuskiej

Zgodnie z postanowieniami statutowymi, po upływie rocznej tymczasowej kadencji Rady Krajowej, Federacja Polonii Francuskiej zebrała się dnia 21 maja 2005 r., w amfiteatrze Rady Regionalnej Ile-de-France w Paryżu, na Walnym Zgromadzeniu Zwyczajnym delegatów Stowarzyszeń, członków Federacji. Zgromadzenie zostało otworzone przez prezes Barbarę Płaszczyńską i rozpoczęte przemówieniem powitalnym ambasadora RP we Francji Jana Tombińskiego. Później, po opuszczeniu sali przez gości - ambasadora i konsulów, pani Barbara Płaszczyńska przedstawiła zebranym sprawozdanie ogólne z minionej kadencji. Następnie raport z działalności Rady zaprezentował pan Piotr Moszyński, a pan Stanisław Aloszko raport finansowy.

Po zaakceptowaniu każdego z tych dokumentów przez Walne Zgromadzenie, dotychczasowy prezes FPF - Barbara Płaszczyńska złożyła dymisję kończącej swą kadencję Rady Krajowej. Przewodnictwo posiedzenia zostało przekazane panu Damianowi Wolniewiczowi, najstarszemu delegatowi Zgromadzenia. Po południowym posiłku, fundowanym przez Ambasadę RP w jej siedzibie, 117 delegatów - reprezentujących 141 uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu z prawem głosu, przystąpiło do wyboru trzydziestu członków nowej Rady Krajowej Federacji Polonii Francuskiej na pierwszą pełną - trzyletnią - kadencję. Po ogłoszeniu przez komisję skrutacyjną wyników, Rada wybrała, absolutną większością głosów, pana Henryka Rogowskiego nowym prezesem Federacji Polonii Francuskiej. Henryk Rogowski przyjął powierzoną mu funkcję, wyrażając zebranym delegatom podziękowanie za okazane mu zaufanie.